Nyhedsarkiv » Vi er klar med grise opvokset uden antibiotika

13.09.2017

Debatindlæg af direktør Nicolaj Nørgaard, bragt på Altinget.dk torsdag den 14. september


Når jeg læser Bengt Holsts indlæg på Altinget den 4. september, får jeg et billede på nethinden fra 1970’erne. Det var dengang, bredspektrede antibiotika blev tilsat dyrenes foder uden nogen videre grundig opmåling af dosis.

Det er meget lang tid siden, forholdene i grisenes stier var sådan. Når jeg ser på produktionen, er virkeligheden, at vi tager syge grise ud og sætter dem i sygesti. Hvis sygdommen kan klares uden antibiotika, bliver den det. Men grise får ligesom mennesker sygdomme, hvor antibiotika er den bedste medicin.

I Danmark kan man altid se hvilke grise, der er i behandling og hvor meget antibiotika, den enkelte gris har fået. Ydermere overvåger myndighederne løbende hver måned forbruget af de forskellige typer antibiotika på hver eneste ejendom samt på nationalt plan. For at sikre effektiv behandling af mennesker med antibiotika, anvender man ikke de typer antibiotika til grise, som er de såkaldt ”kritiske” i forhold til behandling af mennesker. Det er alt sammen forhold, som er ganske unikke for Danmark. Endelig har dyrlægerne i Danmark – i modsætning til dyrlæger i mange andre lande - ikke økonomisk incitament til at udskrive antibiotika.

Hvis vi vender blikket mod andre lande med en stor produktion af grise, det være sig USA, Mexico, Kina m.fl., så stemmer billedet fra 1970’erne bedre med forholdene for grisene i de lande. Her er der stadig ingen kontrol med forbruget af antibiotika samtidig med, at salget af antibiotika er forbundet med en økonomisk gevinst.

Hvis vi sammenligner med de lande i EU, der har en betydelig svineproduktion og eksport, så er forholdene bedre, men langt fra så gode som i Danmark. Det er på den baggrund, at både spaniere, tyskere og polakker m.fl. studerer forholdene i Danmark, der i EU ses som et foregangsland på antibiotikaområdet, og Danmark er blevet fremhævet af verdenssundhedsorganisationen WHO.

Vi er i Danmark mange år foran vores kolleger i udlandet, når det kommer til en restriktiv anvendelse af antibiotika til landbrugsdyr, og det er en position, vi har tænkt os at beholde.

Vi har endda danske svineproducenter, der allerede nu tilbyder forbrugere kød fra grise, der er opvokset helt uden antibiotika, men indtil videre oplever vi ikke en stor efterspørgsel på kød fra disse grise. Rent faktisk er der mange flere svineproducenter, der har lyst til at gå foran og tage den faglige udfordring op, men de bliver afvist af slagteriet pga. af manglende afsætningsmuligheder, og der er pt. en lang venteliste for at komme til at levere OUA-grise.

Uanset hvor høj dyrevelfærden er i en stald, så kan grise blive syge. Fx er diarre ekstremt smitsomt. Derfor giver det god dyrlægefaglig og velfærdsmæssig mening at behandle hele flokken via foder eller vand. Det er bekræftet i nyere dansk forskning, og mon ikke også Bengt Holst kender denne metode fra zoologisk have eller fra behandlingen af børneorm – hvor lægen typisk ordinerer behandling til hele husstanden.
Jeg er således ikke enig med Holst i, at antibiotikabehandling er symptombehandling som følge af dårlige stalde. Tværtimod betyder vores stalde og danske svineproducenters evne til at have styr på grisenes sundhed, at vi har nogle af verdens sundeste grise.

Holst anerkender, at antibiotikaforbruget i Danmark er faldet, og vi arbejder hver dag tæt sammen med dyrlæger og forskere om at styrke sundheden yderligere og reducere antibiotikaforbruget, og det er en væsentlig forklaring på, at forbruget er faldet de seneste år. Men grise er biologi, og derfor vil forbruget altid svinge i takt med udbrud af sygdomme. Forbruget vil således fortsat falde, men det kan aldrig blive nul. Det, synes jeg, er vigtigt at holde sig for øje. Hvis niveauet var nul, ville det ikke være god dyrevelfærd.
Men vi er stolte over det meget lave forbrug af antibiotika, vi har i Danmark. Derfor er det også frustrerende for os at se, hvordan nogle supermarkedskæder importerer svinekød og pålæg fra andre lande, hvor sporbarheden er ringere end i Danmark, og kødet er produceret med et langt højere forbrug af antibiotika.
Vi så meget hellere en stigende efterspørgsel efter grise opvokset uden antibiotika, og vi håber, detailleddet og forbrugerne vil vælge at købe dem. Alle danske grise er dokumenteret fri for antibiotika, når de kommer til slagteriet, og vi kan også levere grisekød fra grise som aldrig har fået antibiotika.

 

Debatindlægget kan også læses her

OK