Nyhedsarkiv » Skuffelse over dårligste driftsresultat i Danish Crown i 5 år

24.11.2017

Pressemeddelelse 25. november 2017


- Det er et skuffende driftsresultat, som Danish Crown har offentliggjort i dag, siger Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter.

Regnskabet viser det dårligste driftsresultat i 5 år. Årets driftsresultat er en tilbagegang på ca. 250 mio. kr. i forhold til sidste år. Og det til trods for en stigende omsætning på knap 2 mia. kr.

- Det er ikke opløftende toner fra vores andelsselskab, som jo ellers har meldt ud, at de i de kommende år vil ligge et hestehoved foran på noteringen i forhold til konkurrerende slagteriselskaber i Europa. Alene tabene i UK betyder, at der de seneste år er mistet indtjening for omkring 450 mio. kr. eller ca. 30 kr. pr. gris, hvilket naturligvis er helt utilfredsstillende, siger Henrik Mortensen.

Formanden konstaterer, at Danish Crown i år samlet set afregner deres andelshavere 10-15 øre pr. kg lavere end konkurrenterne, og det er meget skuffende. Danish Crown er således kommet længere væk fra deres målsætning om at være foran. Sidste år var Danish Crown 23 øre foran andre store svineproducerende lande i Europa, som Danish Crown sammenligner sig med. Målet om at nå + 60 øre yderligere i 2021 betyder, at der p.t. mangler mindst 90 øre, førend Danish Crown når sit mål.

- Jeg hæfter mig også ved, at efterbetalingen i år er 5 øre pr. kg lavere end sidste år og de personlige andelshaverkonti (PAK) er 3,35 øre lavere end sidste år. Begge dele er en positiv retning, idet en større løbende udbetaling har større værdi for os end indestående tilgodehavender af forskellig slags.

Formanden konstaterer videre, at salget af Plumrose har givet en ekstraordinær fortjeneste på 526 mio. kr. Han støtter, at en del af pengene bliver brugt til de nylancerede investeringer i Kina.

- Desuden er det naturligvis tilfredsstillende og et godt signal, at en del af disse penge føres tilbage til andelshaverne, siger Henrik Mortensen.

Dog kunne han godt ønske sig, at Danish Crown havde mod til at udbetale mere end 250 mio. kr. til andelshaverne.

- Det ville klæde Danish Crown bedre end som nu, hvor de har styrket deres egenkapital med de 700 mio. kr. - svarende til 10 procent.

Afslutningsvis forudser formanden, at svineproducenterne, som følge af frasalget af SPF’s avlsafdeling til Danavl for knap 200 mio. kr., må kunne forvente at modtage en lignende ekstraordinær udbetaling til næste år.

 

 

For yderligere kommentarer kontakt
formand for Danske Svineproducenter, Henrik Mortensen, tlf. 20890044


 

OK