Nyhedsarkiv » DC regnskab

14.12.2010

Oven på en lidt hektisk periode med meget medieståhej, Agromek etc. blev det tid til at læse DC’s regnskab. Aldrig før er det blevet ledsaget af så meget begejstring fra ledelsens side. Udover årsrapporten er der udsendt et magasin ”Share”, hvor titlen spiller på, at man nu er blevet et aktieselskab. Omslaget prydes da også af selskabets formand, som sidder mutters alene i ”Børssalen”, hvilket man kan have forskellige tolkninger af.

Når man læser de mange sider, bliver man ret hurtigt klar over, at man er nødt til at gribe tingene lidt anderledes an, hvis man skal danne sig lidt overblik. Derfor valgt vi at samle lidt nøgletal sammen i et regneark på basis af kilo i stedet for sumtal. Vi har også stillet dem op i forhold til sidste år og henvist til, hvor i årsrapporten de kan findes. Alle celler der er markeret med gult er beregnet på basis af andre tal der kan findes på siden, så man selv kan regne efter.
 
Når man læser dem, bliver man lidt ked af, at DC ikke er lige så gode til at sælge kød, som det er til at sælge sin egen fortræffelighed. Det er ikke noget dårligt regnskab, men det er desværre heller ikke den turnaround, vi alle har ventet på, og som virksomheden selv forsøger at signalere.
 
Danish Crown har ikke lagt skjul på, at det er gået godt. ”Afsætningen på det danske marked er forløbet tilfredsstillende. I særdeleshed har første halvår været meget stærkt”, ”Afsætningen har set over året som helhed været særdeles tilfredsstillende, og specielt foråret 2010 har været historisk godt. Ikke siden perioden med sygdomsudbrud i Holland og Taiwan har der været tilsvarende fordelagtige afsætningssituationer”(om det internationale marked), ”Danish Crown var uden sammenligning prisførende i Europa” skriver de i deres årsrapport.  Dertil kommer, at finansieringen har været billig og valutasituationen heller ikke har været til ugunst. Er det så tilfredsstillende, at man kun er på højde med den tyske notering, når ovenstående jo betyder, at de afsætningsmæssigt har haft et skidt år? Er det tilfredsstillende med en pris, som kun er 5 øre højere pr kg. end året før? ”Vi har højere lønomkostninger end dem” siger Danish Crown. Det er korrekt, men betydningen er svindende i det omfang arbejdspladserne flages ud.
 
DC Future skulle på 18 måneder sænke omkostningerne markant, og man hævder at være kommet i mål. Danish Crown har aldrig sagt noget om, hvor stor den samlede effekt ville blive i det forgangne regnskabsår, men at læse ud fra tallene har det ikke være voldsomt. Nu skulle den opnåede effekt imidlertid slå igennem fremadrettet, og det bliver der brug for. Konsekvensen af ikke at kunne følge med den tyske notering nu vil være, at udlandet vinder slaget om smågrisene, og konsekvensen af ikke at kunne betale en afregning, vi kan leve af, giver sig selv.

Klik her og se tallene