Nyhedsarkiv » Man kunne ligeså godt mene: Hold dig langt væk fra hospitalspersonale

22.12.2010
Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter
 
Med vanlig sans for at sætte sig selv i centrum advarer overlæge Hans Jørgen Kolmos nu befolkningen mod at tage imod danske svineproducenters invitation til at komme på besøg i en svinestald og se den uredigerede virkelighed. Advarslen skyldes, at man ifølge overlægen risikerer at blive smittet med den multiresistente bakterie MRSA fra grisene.
- Man kan blive smittet ved at røre ved grisene, men også ved at røre ved overflader eller ved at indånde støvet. Specielt folk, der arbejder med syge eller gamle, skal tænke sig om, da de kan smitte videre, sagde Hans Jørgen Kolmos i en radioudsendelse på DR.
 
Advarslen bør ses i lyset af myndighedernes overvågning af resistensudviklingen i Danmark, hvilket hvert år publiceres i den såkaldte Danmap-rapport. Nedenstående er et uddrag af den seneste rapport:  
 
”I 2009 var antallet af nye tilfælde af MRSA på samme niveau som i 2008. 19 % af tilfældene var erhvervet i udlandet, 7 % på hospitaler, 10 % af tilfældene blev fundet hos personer med hospitals-/plejehjemskontakt, mens 61 % tilfælde var samfundserhvervede. Tres procent havde en infektion på diagnosetidspunktet. Tendensen set siden 2006, at hovedparten af tilfældene erhverves i samfundet, er således fortsat, mens antallet af hospitalserhvervede tilfælde er uændret. Der blev fundet 39 nye tilfælde af MRSA CC398, som har relation til svin. Dette udgør fortsat en relativt lille del af det samlede antal, og der er ingen tegn til, at der ses spredning til befolkningen i almindelighed. Bekæmpelsen af MRSA på hospitalerne er således effektiv, mens forekomst af samfundserhvervet MRSA udgør en stadig større udfordring.”
 
På baggrund af disse tal, kan man undre sig over, at overlægen ikke også finder anledning til at advare kraftigt mod udlandsrejser og kontakt til hospitalspersonale.
 
Danske Svineproducenter har i forbindelse med projekt Åben Stald, som er den invitation Hans Jørgen Kolmos nu advarer mod at tage imod, været i kontakt men en række eksperter på området, som alle har tilkendegivet at risikoen ved at tage på gårdbesøg er meget lille.
Blandt andet sagde overlæge og områdechef for Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne ved Statens Serum Institut, Robert Skov, til Århus Stiftstidende, at han ikke ville være nervøs ved at sende børn ind i stalde, hvor der måske er MRSA-bakterier.
”Nej, det er jeg ikke. Jeg ville ikke være nervøs for at lade mine egne børn besøge en af de åbne stalde. Det er efter min mening farligere at færdes i trafikken end at besøge en svinestald,” siger Robert Skov.
 
Fuldstændig i tråd med anbefalinger fra blandt andet embedslægerne skal alle besøgende iføre sig overtræksdragter, ligesom de også skal vaske hænder både før og efter besøget.
 
Også EU’s kontor for fødevaresikkerhed, EFSA, overvåger udviklingen af MRSA i svinebesætninger nøje. Her viser de seneste resultater, at danske besætninger – ligesom også dansk svinekød – er i en klasse over de fleste andre.
 
Forekomst af MRSA med relation til svin (CC 398) i produktionsbesætninger ifølge EU’s afdeling for fødevaresikkerhed, EFSA:
 
EU                         25,5 %          
Belgien                 35,9 %          
Danmark                3,5 %            
Holland                17,9 %          
Italien                   21,6 %          
Luxembourg       36,6 %          
Spanien               50,2 %          
Portugal               11,8 %          
Tyskland              37,4 %          
 
Kilde: EFSA, Journal 2009; 7(11):1376
 
Også målt på forbrug af antibiotika i svineproduktionen kan vi i Danmark glæde os over at have et markant lavere forbrug end stort set alle andre lande. De seneste opgørelser viser tilmed et fald i forbruget på 12 % målt fra andet til tredje kvartal i år.
 
Fra de besøgende der allerede har taget imod tilbuddet om at besøge en moderne svinebedrift har vi kun fået meget positive tilbagemeldinger. Jeg vil derfor fortsat opfordre alle interesserede til at tage kontakt til en af de mange svineproducenter, som via projekt Åben Stald har valgt at invitere omverdenen på besøg. Oversigten over tilmeldte svineproducenter findes på Danske Svineproducenters hjemmeside.