Nyhedsarkiv » Dyrevelfærds-kontrollen savner almindelig sund fornuft

30.12.2010

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Fødevareminister Henrik Høegh har nu bedt sit nyoprettede Videnscenter for Dyrevelfærd om at kortlægge dyrevelfærdsniveauet i danske svinestalde. Ideen er principielt set god nok, det største problem er, at undersøgelsen skal foretages af de samme kontrollanter, som i dag lystigt indberetter den ene bagatel efter den anden som trusler mod dyrevelfærden. Resultatet er givet på forhånd. Det kommer til at se skidt ud, og der bliver stensikkert brug for endnu mere kontrol og langt flere dyrlægebesøg.
 
Som formand for Danske Svineproducenter er det dybt frustrerende konstant at blive ringet op af medlemmer, som er blevet udsat for den ene nidkære kontrollant efter den anden, som tilsyneladende bare skal finde en eller anden fejl. Et af de seneste eksempler var en svineproducent, som var blevet anklaget for at have leveret et dyr med for lange klove til slagteriet. Han kunne ikke få at vide, hvor lange klovene måtte være, men de her var bare for lange. Et andet eksempel var en svineproducent, som ringede og fortalte, at han var blevet overhalet af en kontrollant, mens han var på vej rundt i stalden med halm til dyrene. Kontrollanten noterede efterfølgende, at nogle af dyrene ikke havde tilstrækkeligt med halm.
 
Jeg skal undlade at trætte læserne med flere af disse utallige eksempler på overtrædelser af dyrevelfærdsreglerne, men blot gøre opmærksom på, at de i dag tæller med i statistikken og derfor også i høj grad er med til at tegne et helt forvrænget billede af velfærdsniveauet i dansk svineproduktion.
 
Øget kontrol er udtryk for mistillid fra samfundet til os, og det er vi trætte af. Alle der kommer jævnligt i danske svinestalde er ikke i tvivl om, at dyrevelfærden er god og hele tiden bliver bedre og bedre. Når det alligevel kan lade sig gøre at skabe en illusion om det modsatte, skyldes det, at langt de færreste nogensinde har set en svinestald fra indefra. Jeg vil derfor opfordre alle til tage imod Danske Svineproducenters invitation til at besøge en lokal svineproducent og derved danne sig sit eget billede af virkeligheden herude.
 
Det er i dag reelt kun kontrollanterne, svineproducenterne og deres rådgivere som ved, hvordan virkeligheden ser ud ude i staldene. Det ser godt ud. Vi har intet at skjule og derfor principielt heller ikke noget imod at blive kontrolleret, men vi må protestere mod den måde nogle kontrollanter går til opgaven. De vejledninger, som danner baggrund for kontrolbesøgene i staldene, er flere hundrede sider lange, og hvis de ikke bliver kombineret med bare en smule almindelig sund fornuft, siger det sig selv, at man altid vil kunne sætte fingeren på et eller andet.
 
Jeg ønsker ikke at holde hånden over de svineproducenter, som ikke kan finde ud af at overholde reglerne. Jeg håber blot, at der på et tidspunkt også bliver plads til at yde det kæmpestore flertal af dygtige danske svineproducenter den anerkendelse de reelt har fortjent i stedet for blot bevidstløst at lede videre efter en eller anden bagatel, man kan hænge vedkommende op på.