Nyhedsarkiv » Myndighederne sætter med fuldt overlæg uskyldige landmænd i gabestok

05.01.2011

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Selvom Fødevarestyrelsen vidste, at der var fyldt med fejl i de registreringer som dannede baggrund for at advare landmænd om et potentielt højt antibiotikaforbrug, offentliggjorde styrelsen alligevel listen over de berørte landmænd og bidrog dermed til helt bevidst at hænge uskyldige landmænd ud i fuld offentlighed.

Af en artikel fra aabenhedstinget.dk fremgår det, at Fødevarestyrelsen selv vurderer, at i alt 669 besætninger af de 1116 potentielle Gult Kort-modtagere er udpeget på et åbenlyst fejlagtigt grundlag. Derudover findes der åbenlyse eksempler på fejlregistreringer, hvor rene slagtesvinebesætninger står registreret for medicinforbrug til søer og smågrise eller omvendt. Og endelig viser det sig, at også flere apoteker har indberettet fejlagtige oplysninger til databasen.

Danske Svineproducenter har tidligere meldt ud, at vi bakker op om Gult Kort-ordningen og ambitionen om at forsøge at reducere det samlede antibiotikaforbrug i dansk svineproduktion. Vi kan imidlertid ikke tage kraftigt nok afstand fra den måde, hvorpå ordningen indtil nu er blevet administreret.

Vi er endnu ikke kommet til det tidspunkt, hvor myndighederne rent faktisk er begyndt at udstede gule kort, og alligevel offentliggør fødevareministeren og Fødevarestyrelsen nu ikke længere blot lister over landmænd, som muligvis vil komme til at modtage Gult Kort, men også regneark, hvoraf det fremgår, hvordan vedkommendes antibiotikaforbrug på decimaler er registreret i den statslige medicinregistreringsdatabase, VetStat.

Det har tidligere været helt umuligt at opnå aktindsigt i VetStat, og Danske Svineproducenter har derfor taget kontakt til Fødevarestyrelsen for at få en forklaring på den opsigtsvækkende åbenhed, der med rette har vakt kritik fra de berørte landmænd.

Vi har også været i kontakt med både dyrlæger, apoteker og andre relevante myndigheder for at få rettet op på de mest grelle fejl i registreringerne, men det er stadigvæk helt afgørende, at man også selv går tallene grundigt efter, hvis man har modtaget et advarselsbrev om Gult Kort.

Gult Kort-ordningen var oprindeligt et fornuftigt initiativ, som sigtede mod at gøre den enkelte opmærksom på, at han eller hun havde et større antibiotikaforbrug end flertallet, og at der muligvis var potentiale for at reducere forbruget. Der har aldrig været tale om, at ordningen har kunnet afsløre noget som helst om, hvorvidt der i besætningerne er foregået noget ulovligt eller kritisabelt. For den enkelte landmand er det en meget relevant oplysning, om man ligger væsentligt over det gennemsnitlige antibiotikaforbrug, men for alle andre er oplysningen uvedkommende. At anvende oplysningerne – som både er fyldt med fejl og normalt også fuldstændig utilgængelige for omverdenen - til at hænge folk ud i fuld offentlighed er helt ude af proportioner med formålet med ordningen og et misbrug af et ellers udmærket initiativ.