Nyhedsarkiv » Pas på troværdigheden, DMU

30.03.2011

Kommentar af Rune Nielsen, bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter

Når undersøgelser viser, at der hvert år sker 288.000 for tidlige dødsfald i EU på grund af partikelforurening, skal man selvsagt tage problemet meget alvorligt, men bekymringen må aldrig blive så stor, at man går på kompromis med fakta.
 
Forleden udsendte Danmarks Miljøundersøgelser, DMU, en rapport, der konkluderede, at dansk landbrug bidrager med cirka 40 procent af den luftforurening, som hvert år koster 3.400 danskere livet og samfundet milliarder af kroner i sundhedsomkostninger. I betragtning af den store usikkerhed der er om konklusionen er det overraskende og kritisabelt, at DMU melder ud i så skråsikre vendinger.
 
Mindst to forudsætninger skal være på plads for, at landbruget kan være skyld i så store helbredspåvirkninger:
 
1.      Partikelforureningen fra landbruget skal være sundhedsskadelig.
2.      Partikelforureningen fra landbruget skal findes der, hvor der lever mange mennesker.
 
Fra videnskabelige undersøgelser ved vi, at udstødningsgasser fra biler øger iltmanglen i hjertet og øger risikoen for blodpropper. Vi ved, at dødeligheden ved hjerte-lunge-lidelser bliver fordoblet, hvis personerne bor 100 meter fra en motorvej eller 50 meter fra en større gade i bycentre. Men er det rigtigt, at partikelforureningen fra landbruget i form af vandopløselige ammoniumsalte er ligeså farlig som partikler fra udstødningsgasser fra dieselkøretøjer og PAH- og dioxinholdige røgpartikler fra forbrænding? DMU stiller selv spørgsmålet og giver selv svaret i bogen Luftforurening med Partikler – et sundhedsproblem:
 
”Der arbejdes intenst mange steder i verden på at klarlægge dette, både ved at skaffe gode data om partiklerne og deres kilder og om partiklernes virkningsmekanismer på helbredet. Også forskningen i Danmark bidrager hertil.”
 
Med andre ord: De ved det ikke!
 
For kun et par uger siden offentliggjorde DMU de foreløbige resultater af en anden undersøgelse, der viser udviklingstendens for antallet af partikler i København. I undersøgelsen har forskerne målt antallet af partikler i luften hhv. på en stærkt trafikeret gade i København, på taget af en bygning i København og i luften uden for storbyen. Resultatet af målingerne er, at partikelforureningen på gadeplan er over dobbelt så stor som på taget af bygningen. Og at partikelforureningen på taget af bygningen i København er dobbelt så stor som den er uden for storbyen.
 
Jeg vil påstå, at landbrugets bidrag til partikelforureningen inde i byerne og dermed også helbredsmæssige betydning for befolkningen er voldsomt overvurderet i DMU’s seneste rapport. Set i lyset af de store helbredsmæssige konsekvenser partikelforurening generelt har, er der god grund til at arbejde videre med resultaterne af de seneste undersøgelser, men at påstå, at landbrugets partikelforurening forårsager tusindvis af dødsfald og milliarder af kroner i ekstra sundhedsudgifter er simpelthen useriøst.