Nyhedsarkiv » Et slag for meget

05.07.2011

Kommentar af Henrik Mortensen, formand for Danske Svineproducenter

Hver gang danske svineproducenter leverer 100.000 grise til de danske slagterier, registrerer embedsdyrlægerne i gennemsnit 3-4 grise med slagmærker.
Det viser Fødevarestyrelsens statistik over resultatet af velfærdskontrollen i 2010, og selvom antallet af indskærpelser og anmeldelser således er steget i forhold til året før, er der stadig grund til at glæde sig over problemets relativt lille omfang.

Der er også god grund til at nuancere begrebet slagmærke. En folketingspolitiker bad i foråret Fødevareministeren redegøre for antallet af indskærpelser /politianmeldelser som omfattede slagskader mod enkeltdyr på Danish Crowns slagteri i Horsens. Af svaret fremgår det, at der i 2010 var i alt 17 indskærpelser og anmeldelser, heraf handlede de 15 sager om overdreven brug af tatoveringshammer. Der var altså ikke tale om, at landmanden havde tæsket løs på sine dyr med et jernrør, men at han havde givet dyrene et par slag ekstra med tatoveringshammeren sandsynligvis for at sikre sig, at hele det femcifrede leveringsnummer kunne aflæses korrekt på slagteriet.

Jeg er overbevist om, at stigningen i antallet af indskærpelser og anmeldelser af slagmærker til en vis grad afspejler embedsdyrlægernes ønske om at sætte fokus på et problem. Det er fair nok. Registrering af problemets omfang er en forudsætning for at kunne handle på det. For nogle år siden var det skuldersår, der havde dyrlægernes fokus, og her viser årets opgørelse over resultatet af velfærdskontrollen, at branchen har handlet og stort set elimineret antallet af indskærpelser og anmeldelser.

Vi er også for længst gået i gang med at løse problemerne med slagmærker. Sidste år præsenterede branchen et nyt leveringssystem, der for mange besætninger helt kan overflødiggøre tatovering af grisene. Metoden er blevet godkendt af EU-Kommissionen og er nu sendt i høring af de danske myndigheder. Jeg håber, at metoden snart bliver endeligt godkendt til gavn og glæde for de danske svineproducenter. På den måde løfter vi ikke blot velfærden for de relativt få grise, embedsdyrlægerne har registreret, men for de millioner af danske slagtesvin, vi hvert år slagter. Der er ingen grund til at grise skal have slagmærker.