Prognose

LaDS' prognose år 2018 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. GNS
Puljenotering (SPF region 2/3) kr. 380 kr. 425 kr. 360 kr. 350 kr. 379
Nord-West (25 kg i Euro) € 44,50 € 51,00 € 46,00 € 42,00 € 45,88
Nord-West (omregn. 30 kg i kr.) kr. 369 kr. 417 kr. 380 kr. 350 kr. 379
Forudsætning, bl.a.:
Slagtesvinenotering
€ 1,40 € 1,50 € 1,55 € 1,45 € 1,48
 
VSP' prognose år 2018 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. GNS
Beregnet notering, basis kr. 334 kr. 356 kr. 366 kr. 334 kr. 348
Forudsætning, bl.a.:
Slagtesvinenotering
kr. 8,75 kr. 9,25 kr. 9,50 kr. 8,75 kr. 9,06

Prognosepriserne for puljenotering er 1/2 PRRS negativ + 1/2 PRRS positiv.

Prisprognosen opdateres ca. 20. januar, ca. 20. maj, ca. 20. september og når markedssituationen ændrer sig markant.


Smågrisemarked: Prispres på kødmarkedet smitter

USA er en af vores største konkurrenter på det internationale kødmarked. Pga. forholdsvis lave foderomkostninger er produktionen i USA steget markant i de seneste år, i 2017 f.eks. med 2,6 procent. De nyeste tal fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) viser, at denne tendens sandsynligvis vil fortsætte i 2018. De amerikanske analytikere forventer, at US-produktionen vil stige med 3,4 procent til et nyt rekordresultat. Da kun en del af kødet kan afsættes på det amerikanske hjemmemarked, forventer man, at den amerikanske eksport vil stige med hele 4,2 procent. Det sætter kødmarkedet og dermed også slagtesvine- og smågrisemarkedet under pres.

Pga. af den seneste nedjustering af L&F’s prisprognose for slagtesvinemarkedet (minus 82 øre), er vi nødt til at tilpasse forudsætningerne til vores prisprognose for smågrisemarkedet. Prisprognosen for slagtesvin i Tyskland nedsættes med 7 cent til 1,48 euro for 2018. Det betyder, at prognosen for puljenoteringen (region 2/3, ½ PRRS positiv, ½ PRRS negativ) falder med 41 kr. til 379 kr. og Nord-West noteringen med 44 kr. fra 51,75 euro til 45,88 euro.

Udviklingen på smågrisemarked er meget skuffende. Typisk stiger smågrisenoteringerne i januar måned, men pga. nedturen på slagtesvinemarkedet er de bare stabile i år. Det har selvfølgelig alvorlige konsekvenser for prognosens gennemsnitspris, og en yderligere nedjustering af prognosen kan ikke udelukkes, hvis slagtesvinenoteringen ikke snart stabiliserer sig.

Seneste opdatering: 08. januar 2018