Prognose

LaDS' prognose år 2018 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. GNS
Puljenotering (SPF region 2/3) kr. 360 kr. 350 kr. 380 kr. 400 kr. 374
Nord-West (25 kg i Euro) € 46,00 € 42,00 € 44,50 € 49,00 € 45,88
Nord-West (omregn. 30 kg i kr.) kr. 380 kr. 350 kr. 369 kr. 400 kr. 375
Forudsætning, bl.a.:
Slagtesvinenotering
€ 1,50 € 1,40 € 1,45 € 1,50 € 1,46
 
VSP' prognose år 2018 3 kv. 4 kv. 1 kv. 2 kv. GNS
Beregnet notering, basis kr. 358 kr. 323 kr. 304 kr. 336 kr. 330
Forudsætning, bl.a.:
Slagtesvinenotering
kr. 9,50 kr. 8,75 kr. 8,50 kr. 9,25 kr. 9,00

Juni prognosen nedjusteres i med 2 € for 2. Kvartal, mens forventningerne til 3. og 4. kvartal fastholdes fra januar prognosen.
Nedjusteringen skyldes en tidligere overvurdering af markedet, samt at det sædvanlige sæsonopsving indtil videre er udeblevet. Det var forventet, at Nord-West-noteringen ville have været stabil med et højere gennemsnit på nuværende tidspunkt.
I uge 20 faldt noteringen 3 € og var således på 45 €. Det var overraskende i forhold til, at den nuværende periode normalt viser prisstigninger. Faldet i Nord-West-noteringen hænger kraftigt sammen med faldet i den tyske slagtesvinenotering, som skete i ugerne op til faldet. Noteringen for slagtesvin er igen steget, og det forventes, at denne stigning fortsætter gennem 2. kvartal, hvilket også vil give stigninger i noteringen for smågrise.
Selvom prognosen for 2. kvartal nedjusteres, forventes det dog, at Nord-West-noteringen for smågrise fortsat vil stige de kommende uger, dels grundet en stigning i slagtesvinenoteringen og dels grundet det sædvanlige sæsonopsving, som vi vil se i den kommende periode. Nedjusteringen er kun 2 €, da prisfaldet vil vare i en kort periode, idet priserne står foran en stigning.
Indtil videre har 2018 budt på flere uventede hændelser på kødmarkedet, hvilket naturligvis har påvirket noteringen i både Tyskland og Danmark. USA og Kina indledte i starten af 2018 en handelskonflikt, hvor Kina pålagde amerikansk svinekød ekstra told. Forventningerne til denne situation var, at europæisk eksport ville stige markant, men efterspørgslen fra Kina har indtil videre været skuffende og faldende sammenlignet med samme periode i 2017. Eksporten til Asien har som nævnt været under forventning og ikke skabt den ønskede eksportindtægt. Dette skyldes både nedgang i eksporten samt en lav dollarkurs, hvilket har gavnet asiatiske konkurrenter fra eksempelvis Kina og Japan. Eksporten af fersk og frosset kød fra Danmark til Kina faldt i 1. kvartal 6,4%, og hele 14,6% på biprodukter, mens faldet i Tyskland for perioden var 8,3% sammenlignet med 2017.
Indvirkningen af denne handelskonflikt på europæisk eksport er endnu usikker, og situationen vil uden tvivl have indvirkning på europæisk svineproduktion og prognoserne i de kommende år.
Usikkerhederne har også været meldt ud på det europæiske marked, hvor flere tyske slagterier i flere perioder har meldt huspriser ud grundet en notering, som efter deres mening har været for høj. Huspriserne har afbilledet den magtkamp, som føres på det tyske slagtesvinemarked. De har også ført til perioder med reducering i antallet af slagtningerne, dog var der i 1. kvartal 2018 en stigning på 0,5% sammenlignet med 1. kvartal 2017, og samlet blev der slagtet 14,6 millioner svin i Tyskland.
I 1. kvartal var der en stigning på 5,4% på eksporten af danske smågrise i forhold til samme periode sidste år. 3,65 millioner smågrise blev der solgt til udlandet, hvilket er ny rekord i eksporten. Hvis denne tendens fortsætter året ud, vil eksporten ende på 15,2 millioner smågrise.
Afrikansk svinepest (ASP) er fortsat en stor trussel for det europæiske marked. Specielt eksporten til Asien vil blive kraftigt påvirket, hvis ASP kommer til Tyskland og Danmark. Flere eksperter har spekuleret i de økonomiske konsekvenser og hvilken indvirkning, det vil have på eksporten. Spekulationerne har været omkring priserne når ASP rammer Tyskland, og priser omkring 1 € pr. kg. samt et fald på cirka 10 € pr. smågris har været diskuteret. Dette vil sætte svineproduktionen under endnu højere pres.

I 2019 forventes der smågrisepriser med 380 kr. og 400 kr. i gennemsnit for puljenoteringen i 1. og 2. kvartal, hvilket er lidt lavere end de faktiske tal fra 2018. Specielt efterspørgslen fra Polen har i foråret påvirket den danske puljenotering i en positiv retning, men med ASF hvilende over det polske svinemarked bør man have forbehold for, om den polske efterspørgsel fortsat kan holdes på det høje niveau.
Forventningerne til Nord-West noteringen er på 44,5 € for 1. kvartal og 49 € for 2. kvartal, hvilket for begge kvartaler er højere end de faktiske tal fra 2018. Dette skyldes en forventning om en positiv udvikling på slagtesvinemarkedet i Tyskland. Den lave dollarkurs har siden dens fald påvirket EU’s eksport til Asien, men dollarkursen er opadgående og forventes at fortsætte denne udvikling i den kommende periode. Det globale forbrug af svinekød er efter et par år på stabilt niveau igen stigende, hvilket også vil have en positiv påvirkning af noteringerne for slagtesvin.
Enkelte markedseksperter er endda begyndt at snakke om en positiv påvirkning af noteringen på helt op til 1,5 kr. pr kg., hvilket kan virke som et stort spring efter en længere periode med lave noteringer på slagtesvin.
I 1. kvartal af 2019 forventes både antallet af slagtninger og eksporterede smågrise at stige, ud fra seneste prognose fra Landbrug & Fødevarer. Antallet af eksporterede smågrise forventes at være omkring 3,6 millioner i 1. Kvartal 2019, hvilket vil være en stigning på cirka 4% fra 1. kvartal 2018, mens antallet af slagtninger i Danmark forventes at ligge på cirka 4,7 millioner i 1. kvartal 2019.

Firmamedlemmer

OK