Prognose

LaDS' prognose år 2018 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. GNS
Puljenotering (SPF region 2/3) kr. 420 kr. 470 kr. 410 kr. 380 kr. 420
Nord-West (25 kg i Euro) € 50,00 € 57,00 € 52,00 € 48,00 € 51,75
Nord-West (omregn. 30 kg i kr.) kr. 410 kr. 462 kr. 425 kr. 395 kr. 423
Forudsætning, bl.a.:
Slagtesvinenotering
€ 1,50 € 1,60 € 1,60 € 1,50 € 1,55
 
VSP' prognose år 2018 1 kv. 2 kv. 3 kv. 4 kv. GNS
Beregnet notering, basis kr. 371 kr. 393 kr. 382 kr. 360 kr. 377
Forudsætning, bl.a.:
Slagtesvinenotering
kr. 9,75 kr. 10,25 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,88

Prognosepriserne for puljenotering er 1/2 PRRS negativ + 1/2 PRRS positiv.

Prisprognosen opdateres ca. 20. januar, ca. 20. maj, ca. 20. september og når markedssituationen ændrer sig markant.


Prisprognose for 2018 for optimistisk?

Der er sket meget på både smågrise- og slagtesvinemarkedet siden vores seneste prisprognose i august måned.

Landbrug & Fødevarer (L&F) har siden nedjusteret prisprognosen for slagtesvin. Ydermere er den tyske slagtesvinenotering er faldet med 25 cent (1,85 kr.) pr. kg fra 1,70 euro til 1,45 euro, og endelig er smågrisenoteringerne faldet med cirka 120 kr. pr. smågris.

Det er ikke overraskende, at priserne falder på denne årstid, men det er forbavsende med hvilken hastighed, priserne er faldet.

Typisk falder smågrisenoteringerne kraftigt i juni/juli måned, men i år var de forholdsvis stabile. Da Tysklands største slagteri, Tönnies, krævede en lavere tysk slagtesvinenotering, kunne markedet endog holde prisniveauet, selvom Tönnies truede med huspriser. Det viste, hvor stabil markedet var i sommers, og det tydede på, at vi ville se en lignende udvikling som den i 2016. Virkeligheden viste sig blot at være en anden.

I stedet for et moderat prisfald er markedet kommet i selvsving. Slagteriet Tönnies har haft et vanskeligt år, blandt andet i form af eksportforbud til Kina hen over foråret. Valutakurserne har heller ikke udviklet sig i positiv retning for en virksomhed med en stor eksportandel. Derfor er det som sådan forståeligt, at slagteriet Tönnies er meget interesseret i lavere indkøbspriser for tiden. I løbet af efteråret fik Tönnies fat i den lange ende igen og satte markedet massivt under pres. Specielt, når der var manglende slagtedage pga. en helligdag i Tyskland, havde den tyske omsætterorganisation VEZG, som sætter den officielle tyske slagtesvinenotering, ikke andre muligheder end at give efter for Tönnies’ pres.

Betyder den seneste nedtur så, at prisprognosen for 2018 fra august måned skal nedjusteres?

Svaret er helt klart: Ja og nej!

Det grundlæggende på smågrisemarkedet har ikke ændret sig siden den seneste prognose i august: Der vil være god efterspørgsel efter danske smågrise, både fra Tyskland og Polen, men også fra Østeuropa og Italien. Sandsynligvis vil også den danske slagtesvineproduktion stabilisere sig og måske endog stige lidt. Alt i alt er de danske smågriseproducenter i en gunstig situation i de næste par år.

Situationen på slagtesvinemarkedet er imidlertid ikke ligeså entydig. Den tyske brancheorganisation ISN regner med, at den tyske slagtesvineproduktion vil falde til næste år. Da mange tyske slagterier imidlertid vil ekspandere det næste år, burde det resultere i en god tysk slagtesvinenotering. På den anden side har Spanien udvidet produktionen markant, og det samme gælder for USA og Brasilien på verdensplan. Konkurrencen på de internationaler kødmarkeder bliver følgelig ikke mindre.

Derfor er det meget vanskeligt at komme et godt bud på slagtesvinenoteringen i 2018. Kina er i gang med at omstrukturere deres svineproduktion, og der blev lukket mange besætninger i den seneste tid igen. Det kan resultere i nogle meget positive impulser på kødmarkederne i 2018. Den samme effekt kan valutakurserne have - dog i begge retninger.

På grund af den seneste prisnedtur og L&F’s nedjustering af prisprognosen er det således rimeligt at ændre forudsætningen for vores seneste prisprognose for smågrisemarkedet. Hvis vi antager, at den tyske slagtesvinenotering i gennemsnit ligger 10 cent lavere end forventet, skal der alene på grund af det fratrækkes 41 kr. fra august-prognosen for både puljenoteringen og Nord-West noteringen. Derudover skal prognosen justeres lidt for det nuværende prisniveau.


Seneste opdatering: 15. november 2017