Prisprognose 2018

 

Markedskommentar 17-08-2017: Prisprognosen opjusteres igen

Det første halvår af 2017 var et godt halvår for danske smågriseproducenter. Noteringerne har nået et niveau, som var utænkeligt for de fleste markedsinteressenter for blot to år siden.

Hen over sommeren er den tyske slagtesvinenotering faldet med 11 cent fra 1,81 euro til 1,70 euro. Tyske slagterier var utilfredse med deres avancer på kødmarkederne og prøvede hårdt at sætte markedet under pres. Selv det ledende tyske slagteri, Tönnies, som ellers typisk holder sig ude af magtkampen, kom også med sine huspriser.

Markedet var imidlertid så robust, at det ikke resulterede i en større prisnedtur, men kun i en mindre priskorrektur. Det viser, at der ikke er en stor risiko for et signifikant prisfald på smågrisemarkedet for tiden, og man må regne med, at den sæsonmæssige nedtur - også i år - er meget begrænset. Udbuddet er ikke rigeligt på smågrisemarkedet for tiden, og det fører til en større stabilitet på denne årstid. Derfor hæves prognosen specielt for det tredje, men også for det fjerde kvartal af 2017 markant.

For 2018 forventes stabile priser på samme niveau som i 2017. Imidlertid er der nogle faktorer, som kan påvirke markedet markant i begge retninger. Blandt andet spøger det tyske kastrationsforbud uden bedøvelse pr. 1. januar 2019, og der er også andre nye produktionskrav til smågriseproduktionen i Tyskland. Hvis mange tyske smågriseproducenter tager det som anledning til at stoppe produktionen allerede i 2018, vil det føre til et mindre udbud på det tyske marked og dermed til endnu højere smågrisepriser. På den anden side er der også en potentiel risiko for, at mange tyske slagtesvineproducenter stopper produktionen, hvis slagterierne presses så meget på prisen i afsætningsleddet, at de ikke er stand til at betale en rimelig slagtesvinenotering. Det vil reducere efterspørgslen på smågrisemarkedet og dermed dæmpe prisudviklingen.

Alt i alt vurderes det, at de danske smågriseproducenter er i en gunstig situation i de næste par år. Der vil være god efterspørgsel efter danske smågrise – både fra Tyskland og Polen, men også fra Østeuropa og Italien. Sandsynligvis vil også den danske slagtesvineproduktion stabilisere sig og måske endog stige lidt. Der er altså mange lovende afsætningsmuligheder i de næste par år, men spørgsmålet er, om slagtesvineproducenterne og slagterierne også vil få en god pris. Det vil være forudsætningen for, at de er i stand at betale gode smågrisepriser. En ændring i den tyske notering på +/- 10 cent vil betyde +/- 41 kr. pr. smågris.

 

 

 

Ugefax 14-09-2017: Prisprognosen er opdateret

 

Vi er fortsat optimistiske med hensyn til den videre prisudvikling på smågrisemarkedet. Efter vores skøn vil der fortsat være god efterspørgsel efter danske smågrise, både fra Tyskland og Polen, men også fra Østeuropa og Italien. Sandsynligvis vil også den danske slagtesvineproduktion stabilisere sig og måske endog stige lidt. Der er altså mange lovende afsætningsmuligheder i de næste par år, men spørgsmålet er, om slagtesvineproducenterne og slagterierne også vil få en god pris. Det vil naturligvis være forudsætningen for, at de er i stand at betale gode smågrisepriser. SEGES frygter imidlertid, at slagtesvinenoteringen vil falde i 2018. Således kommer SEGES med en prognose for den beregnede notering, som ligger knap 100 kroner under vores prognose for markedsnoteringen. Vi laver ikke en prognose for slagtesvinenoteringen, men den indgår i vores prognosemodel for smågrisenoteringen. Hvis SEGES’ prognose holder, og vi vil se en markant nedtur i de europæiske slagtesvinenoteringer, er vores prognose for optimistisk. Men som vi ser det, kan der forventes en faldende produktion i Tyskland (ifg. ISN), faldende produktion i Spanien (se ovenfor), og endelig vil Polen stoppe en del af produktionen i de østlige områder pga. ASF mv. Endvidere har flere tyske slagterier vækstplaner - dvs. stabil til stigende efterspørgsel, hvilket burde føre til stabile slagtesvinenoteringer. De tyske priser har i år været negativ påvirket af en elendig grillsæsonen, en periode med Kinesisk importforbud samt dårlige valutakurser mv. Derfor tror vi på en tysk slagtesvinenotering på cirka det samme prisniveau som i år, hvilket naturligvis påvirker vores prognose for smågrisenoteringen.