Prisprognose 2019

 

Som det umiddelbart ser ud p.t., bliver 2019 et bedre år for smågriseproducenterne end 2018. I gennemsnit regner vi med, at puljenoteringen (SPF region , ½ PRRS positiv + ½ PRRS negativ) udgør 343,50 kr. i 2018, mens vores estimat for 2019 er 370,00 kr. for den samme notering. Prognosen for den tyske Nord-West notering ligger i begge år på det samme niveau som puljenoteringen.

2018 har været et skuffende år for alle svineproducenter indtil nu. I modsætning til andre år ser vi ikke det typiske sæsonmæssige mønster på de nordeuropæiske slagtesvinemarkeder, hvor noteringerne typisk stiger markant i løbet af foråret og falder i løbet af efteråret. F.eks. lå den danske notering i uge 30, 2017 på 11,00 kr., mens den var 8,30 kr. i uge 30, 2018. Denne usædvanlige prisudvikling fører til, at de faktiske smågrisenoteringer ligger langt fra de prognosticerede noteringer.

Prisprognosen for smågrise for resten af året og 2019 er nu opdateret. I Tyskland regner man med, at både slagtesvine- og smågriseproduktionen vil falde i 2019, men smågriseproduktionen kraftigere end slagtesvineproduktionen. En faldende tysk slagtesvineproduktion vil sandsynligvis føre til, at de tyske slagterier er nødt til at betale en konkurrencedygtig slagtesvinenotering,hvis de vil fylde slagtekæden. Derudover regner vi med, at smågriseunderskuddet stiger i vores sydlige naboland, da tyskerne ikke har investeret i smågriseproduktionen i de seneste år  og kastrationsforbuddet uden bedøvelse sandsynligvis kommer pr. 1. januar 2019.

Imidlertid er der mange faktorer, som man ikke kan forudsige for tiden. Bortset fra vejret og valutaudsving har vi specielt usikkerheden på eksportmarkederne, som også i 2019 vil bestemme prisniveauet i hele branchen. 

 

Næste opdatering: 25. oktober 2018 (efter svinekongressen)