Prisprognose 2019

 
Prisprognosen for 2019 opjusteres lidt

Prisprognosen for smågrisenoteringerne opjusteres kun lidt i forhold til den seneste prognose fra oktober måned. På årsbasis hæves prognosen for puljenotering (SPF region 2/3, ½ PRRS positiv ½ PRRS negativ) med 10 kr. og Nord-West noteringen med 11 kr. Det forventede fald i den tyske svineproduktion, som den seneste svinetælling indikerer, var allerede indregnet i den seneste prognose. Den tidlige start på det sæsonmæssige opsving på smågrisemarkedet i november 2018 kan imidlertid resultere i højere gennemsnitspriser for 2019.
 

Som det p.t. ser ud, kan den tyske slagtesvinenotering stabilisere sig mellem 1,30 euro og 1,40 euro. Det sæsonmæssige opsving i slagtesvinenoteringerne plejer at begynde i februar måned. For smågrisemarkedet betyder det, at vi regner med, at opturen, der startede i november måned, vil fortsætte. I første kvartal af 2019 er det ikke urealistisk at forvente, at smågrisenoteringerne stiger med 5-10 kroner pr. uge, nogle gange måske endnu kraftigere.

Opsvinget på smågrisemarkedet topper typisk i andet kvartal. For tiden regner vi med en maksimal pris på 430-450 kr. I tredje kvartal plejer smågrisepriserne at falde forholdsvis kraftigt. Prognosen for tredje og specielt for fjerde kvartal er baseret på, at slagtesvinenoteringerne kan stabilisere sig på et lidt højere prisniveau i år end i 2018. Ikke desto mindre vil smågrisenoteringerne sandsynligvis falde i andet halvår af 2019, men ikke så meget som i 2018.

Prognosen er baseret på, at griseproduktionen vil falde i Europa og specielt i Tyskland i 2019. Det bekræfter de seneste EU-svinetællinger. På grund af fristforlængelsen mht. kastrationsforbuddet uden bedøvelse i Tyskland forventer vi kun en lille og ikke en kraftig stigning i den tyske efterspørgsel efter smågrise. Alt i alt regner vi således med et højere prisniveau på slagtesvinemarkedet, som også vil løfte prisniveauet på smågrisemarkedet.

En afgørende faktor, som prognosen kun i mindre omfang tager højde for, er udviklingen af afrikansk svinepest. Hvis der kommer afrikansk svinepest til Tyskland eller Danmark, vil det ødelægge samtlige prognoser. Hvis sygdommen fortsætter med at udbrede sig i Kina, kan det resultere i en markant højere kinesisk efterspørgsel på kødmarkedet. Ligesom europæerne er amerikanerne og brasilianerne imidlertid også klar til at eksportere mere svinekød til Asien. Derfor må man ikke sætte forventningerne for højt. Lige så snart vi imidlertid kan konstatere, at den kinesiske efterspørgsel løfter prisniveauet på grisemarkedet, skal prisprognosen igen opjusteres.

 

Næste opdatering: 28. marts 2019 

OK