Prisprognose 2020

Prisprognosen for tredje kvartal opjusteres lidt

I forhold til den seneste prisprognose fra maj måned har den grundlæggende markedssituation ikke ændret sig. Markedet er fortsat præget af stor usikkerhed ifm. coronakrisen. Tysklands største slagteri, Tönnies-slagteriet i Rheda-Wiedenbrück, er midlertidigt lukket, og det vil tage noget tid, inden markedssituationen vil normalisere sig igen. Det sæsonmæssigt lave udbud af slagteklare grise og nogle prispositive impulser på kødmarkedet stabiliserer imidlertid markedet for tiden. Da slagtesvineprisen derfor ikke er faldet så kraftigt som forventet, opjusteres prisprognosen for tredje kvartal lidt. Prisprognosen for de øvrige kvartaler er uændret.

Vi forventer fortsat, at slagtesvinenoteringerne vil falde efter sommermånederne på grund af det sæsonmæssige mønster. Statistisk set begynder den sæsonmæssige nedtur på smågrisemarkedet derfor allerede i begyndelsen af juli måned.  Derefter burde vi se de første sæsonmæssige prisstigninger på smågrisemarkedet allerede i november måned, mens slagtesvinenoteringerne typisk først begynder at stige i løbet af februar måned i det kommende år. Efter vores skøn vil det tyske kastrationsforbud uden bedøvelse pr. 1. januar 2021 give medvind på smågrisemarkedet.

Alt i alt sørger den grundlæggende gode efterspørgsel efter svinekød i Asien for, at prisniveauet i det hele taget ligger på et højere niveau i år sammenlignet med tidligere år. Coronakrisen resulterer imidlertid i en meget usædvanlig prisudvikling på grisemarkedet i år og presser priserne til et markant lavere niveau, end man regnede med ved årets begyndelse. De afgørende faktorer for den kommende prisudvikling er først og fremmest coronakrisen, men også afrikansk svinepest, som lurer i Polen kun 10 km fra den tyske grænse, og udviklingen i den kinesiske efterspørgsel.

Status: 30. juni 2020

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 04. maj 2020.)

Næste opdatering: 08. september 2020

 

 

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK