Prisprognose 2020

Prisprognose: Skyer trækker op

Prisprognosen for 2020 opjusteres markant. Under normale forhold er udsigterne på grisemarkedet fortsat fremragende. På smågrisemarkedet mangler smågrise, og underskuddet vil sandsynligvis vokse i løbet af året med henblik på Tysklands kastrationsforbud uden bedøvelse. På slagtesvinemarkedet falder udbuddet, og specielt tyske slagterier er nødt til at betale højere priser. På kødmarkedet vil det høje prisniveau på eksportmarkederne sandsynligvis efterhånden slå igennem på det europæiske hjemmemarked i år og dermed føre til en højere pris for hele grisen. Coronavirussen har imidlertid potentiale til at ødelægge alle disse fremragende udsigter.  

2020 startede lovende: Smågrisenoteringerne forsatte himmelflugten og nåede nye rekordpriser, selvom den tyske slagtesvinenotering faldt markant i januar måned på grund af de manglende slagtedage i forbindelse med jul og nytår. Til vores store overraskelse havde sågar et prisfald i den tyske slagtesvinenotering på mere end 20 cent (1,50 kr.), som vi for øvrigt også forventede, næsten ingen effekt på smågrisepriserne. Men i stedet for at stabilisere sig på det forholdsvis høje prisniveau, fortsatte smågrisenoteringerne bare opsvinget. Da vi nu starter fra et markant højere udgangspunkt end forventet, skal prisprognosen opjusteres for hele året.

På smågrisemarkedet er slagtesvineproducenternes efterspørgsel p.t. større end smågriseproducenternes udbud. Næsten alle omsættere leder efter smågrise, og nogle tilbyder meget kreative prismodeller for at vinde nye smågriseleverandører. Tyskland vil forbyde kastration uden bedøvelse pr. 1. januar 2021, og tyske markedsinteressenter udelukker, at der igen kommer en fristforlængelse. Det betyder, at en stor del af de tyske smågriseproducenter skal indføre kastrationen med fuldbedøvelse (Isofluran) i begyndelsen af næste år. Markedsinteressenterne forventer, at mange smågriseproducenter vil bruge det som en anledning til at stoppe produktionen. Det vil sandsynligvis øge underskuddet på smågrisemarkedet.

For tiden ligger markedsnoteringerne ca. 100 – 120 kr. højere end den beregnede notering. Statistisk set er det typisk den højeste difference mellem puljenotering og den beregnede notering, dvs., at der kun er nogle få enkelte uger, hvor differencen var større. Det betyder, at man næppe kan regne med yderligere prisstigninger på markedsnoteringerne, medmindre slagtesvinenoteringen, og dermed også den beregnede notering, stiger. Under normale forhold er det mest sandsynligt, at markedsnoteringerne vil stabilisere sig på det nuværende niveau, inden den sæsonmæssige nedtur i løbet af andet halvår begynder.

På slagtesvinemarkedet kæmper tyske slagterier blandt andet med nye tiltag om nye og eksisterende leverandører. Antallet af slagtninger falder i Tyskland nogle steder til under 900.000 slagtninger pr. uge, og man forventer, at udbuddet fortsætter med at aftage. Det betyder, at tyske slagterier oftest skal betale konkurrencedygtige priser, hvis de vil fylde slagtebåndene. Slagterierne, der ikke kan betale de høje priser (sandsynligvis slagterierne uden Kina-licens) vil få et problem i år. Det er ikke usandsynligt, at nogle mindre og mellemstore tyske slagterier opkøbes eller går konkurs i år. Under normale forhold forventer vi, at slagtesvinenoteringen vil svinge mellem 14,50 kr. og 16,50 kr. inkl. efterbetaling i år.

På kødmarkedet kan man forvente, at prisniveauet for hele året vil være højere end i 2019. På eksportmarkederne har priserne fordoblet sig i løbet af det seneste år, men priserne på det europæiske hjemmemarked er ikke steget så voldsomt. Forbrugerpriserne for grisekød er for eksempel kun steget med 2,2 procent i de første tre kvartaler af 2019 i forhold til året før. Vi regner derfor ikke med store prisstigninger på eksportmarkederne, men det høje prisniveau på eksportmarkederne burde efterhånden føre til markante prisstigninger i Europa og dermed løfte prisniveauet for grisekød.

Alt i alt ville udsigterne på grisemarkedet således være fremragende under normale forhold, hvor der ikke var coronavirus. I teorien burde coronavirussen ikke påvirke prisniveauet på grisemarkedet i større omfang, da varetransport og chauffører frit kan krydse grænserne. Folk vil i det hele taget heller ikke spise mindre svinekød på grund af corona. Imidlertid kan virussen ødelægge en stor del af grillaktiviteterne i løbet af foråret og dermed også det sæsonmæssige opsving på slagtesvinemarkedet. Derfor vil det ikke være særlig overraskende, hvis smågrisenoteringerne pludselig begynder at falde. For tiden er markedssituationen imidlertid uoverskuelig, og det er således umuligt at forudsige, hvilken effekt coronavirussen vil have på grisemarkedet for hele året. Derfor indgår effekten af coronavirussen heller ikke i den nuværende prisprognose. Usikkerhed fører typisk til faldende priser, men hvad det konkret betyder, vil de kommende uger først vise. 

  

Status: 10. marts 2020

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 27. februar 2020.)

Næste opdatering: 12. maj 2020

 

 

OK