Prisprognose 2020/2021

Prispres på det tyske marked resulterer i lavere smågrisepriser

De seneste måneder har været hårde for smågriseproducenterne. I forhold til marts måned har coronakrisen stort set halveret smågrisenoteringerne i hele Nordeuropa. I stedet for en slagtesvinenotering på 14 kroner (ekskl. efterbetaling) har vi kun haft en slagtesvinenotering på 10,50 kroner i sommermånederne. Det medførte, at prisprognosen allerede er blevet nedjusteret flere gange, og prispresset på det tyske marked i forbindelse med den midlertidige lukning af Tysklands største slagteri resulterer i, at den nyeste prisprognose skal nedjusteres igen for de kommende to kvartaler.

Selvom Corona havde stor betydning for prisudviklingen i år, så regner vi p.t. ikke med, at den vil spille en større rolle i det kommende år. Da slagterierne regelmæssigt tester deres medarbejdere, forventer vi ikke, at et af de større slagterier midlertidigt skal lukkes igen. Imidlertid er specielt de store tyske slagterier nødt til at reducere deres slagtekapaciteter på grund af de nye afstands- og hygiejneregler. Før corona kæmpede tyske slagterier om slagteklare grise, men nu passer det faldende udbud fint til slagteriernes efterspørgsel på det tyske marked.

På kødmarkedet ser vi fortsat gode afsætningsmuligheder til Kina. Ifølge USDA er den kinesiske svineproduktion faldet med ca. 18 mio. tons som følge af udbruddet af afrikansk svinepest (ASF). Kina har udvidet importen af grisekød massivt, men den udgør sandsynligvis kun 4,3 mio. tons i 2020. Selv hvis Kina vil genopbygge en del af deres svineproduktion i det kommende år, så ser vi fortsat et stort potentiale i det kinesiske marked. Underskuddet af svinekødet er simpelthen for stort i Kina til, at det ikke virker realistisk, at landet kan genopbygge en svineproduktion, som kan dække befolkningens behov i de kommende år. Desuden viser de seneste nyheder fra Kina, at det er vanskeligt at få styr på ASF.

I 2018, altså før ASF i Kina, var puljenoteringen 325 kroner i gennemsnit. På grund af de gode eksportpriser i Asien regner vi med, at smågrisenoteringerne ligger markant højere næste år, nemlig på ca. 400 kroner på årsbasis. Det forudsætter en tysk slagtesvinenotering på mindst 1,50 euro og en dansk slagtesvinenotering på mindst 10,50 kroner uden efterbetaling. 

Det, der bremser prisudviklingen på grisemarkedet, er det europæiske hjemmemarked. Produktionen har været stabil i EU (28) i de seneste år. I forhold til 2018 er svinebestanden faldet med kun 0,2 procent i 2019. Men forbruget af svinekød falder markant i nogle europæiske lande. F.eks. er forbruget af svinekød faldet i Tyskland med mere end 10 procent i de seneste 5 år. I 2019 er forbrugerprisen for svinekød således kun steget med 2,2 procent i Tyskland. Det er derfor ikke overraskende, at slagtesvinenoteringen ikke var i stand til at stige endnu mere i 2019 på trods af de høje eksportpriser.

Prisniveauet på slagtesvinemarkedet er selvfølgelig fundamentet for prisniveauet på smågrisemarkedet. Derudover har Danmark fremragende udsigter på eksportmarkederne, dvs. primært det polske og tyske marked. Polske markedseksperter forventer, at den polske slagtesvineproduktion vil falde i mindre omfang end den polske smågriseproduktion. Derfor vil det polske importbehov af smågrise fortsætte med at stige i de kommende år. I Tyskland træder kastrationsforbuddet uden bedøvelse i kraft pr. 1 januar 2020. Derfor forventer tyske markedseksperter en nedgang i den tyske smågriseproduktion med mindst 10 procent. Dertil kommer nye arealkrav og krav til løsgående søer i løbeafdeling og farestald, hvilket kræver store investeringer for næsten alle tyske smågriseproducenter i de kommende år. 

For tiden er der usædvanlig mange usikkerhedsfaktorer, der kan ødelægge prisniveauet i den nuværende prisprognose. For det første kan coronakrisen vende tilbage og føre til midlertidige slagterilukninger. For det andet kan kineserne genopbygge landets svineproduktion hurtigere, end vi forventer. For det tredje skal vi huske, at ASF lurer i Polen kun 10 km fra den tyske grænse, og den breder sig. For det fjerde kan man ikke udelukke, at Tyskland pludselig afviser danske smågrise, der er kastreret med lokalbedøvelse. Og til sidst skal de almindelige jokere, som f.eks. vejret og valutaudsving nævnes.

Alt i alt forventer vi derfor, at smågrisepriserne er forholdsvis stabile frem til november måned. Afhængigt af udviklingen i slagtesvinenoteringen kan smågrisenoteringerne imidlertid svinge lidt. Fra medio november til april måned regner vi med det typiske sæsonmæssige opsving på smågrisemarkedet. Imidlertid forventer vi ikke rekordpriser som i begyndelsen af 2020. Usikkerheden er p.t. simpelthen for høj til det. I begyndelsen af andet halvår 2021 starter den sæsonmæssige prisnedtur på smågrisemarkedet typisk igen.   

Status: 07. september 2020

(SEGES’ prognose for den beregnede notering blev opdateret den 04. maj 2020.)

Næste opdatering: 10. november 2020

 

Vores bankseminar i august 2020 er aflyst.


Læs mere her. 

Firmamedlemmer

OK