DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING

Onsdag den 18. januar 2023 kl. 14.30

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

Kl. 14.30:                  Kaffe og lagkage

Kl. 15.00:                  Indlæg ved Henrik Frandsen , Gruppeformand for Moderaterne

Kl. 16.30:                  Mødestart for generalforsamlingen

Pkt. 1:                       Valg af stemmetællere

Pkt. 2:                       Valg af dirigent

Pkt. 3:                       Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

v. formand Jeppe Bloch Nielsen samt efterfølgende debat

Pkt. 4:                       Aflæggelse af årsregnskab

Pkt. 5:                       Eventuelle forslag til vedtægtsændringer

Pkt. 6:                       Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Jeppe Bloch Nielsen (genopstiller)
Jacob Justesen (genopstiller)
Claus Jørgensen (genopstiller ikke)

Pkt. 7:                       Valg af revisorer

Pkt. 8:                       Valg af revisorsuppleant

Pkt. 9:                       Andre forslag

Pkt. 10                      Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen kl. 19.00 er Landsforeningen vært for en middag med stegt flæsk og persillesovs.

 

Tilmelding:

LaDS Generalforsamling 2023 og stegt flæsk; | Danske Svineproducenter (nemtilmeld.dk)