VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 42,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 23,40 €.

Stemningen på smågrisemarkedet er forsigtig optimistisk. De fleste europæiske smågrisenoteringer er steget på det seneste, imidlertid var prisstigningerne kun moderate. For eksempel hævede SPF-selskabet puljenoteringen med 10 kr. i torsdags, mens de fleste hollandske smågrisenoteringer steg mellem 1,00 og 1,50 euro (ca. 7-11 kr.) i sidste uge.

Statistisk set begynder smågrisenoteringerne typisk at give efter i slutning af juni måned. Det er imidlertid ikke meget sandsynligt, at vi vil se en lignende prisudvikling i år. Da mange smågriseproducenter har stoppet produktionen specielt i Tyskland i de seneste måneder, forventer markedsinteressenterne ikke, at udbuddet bliver større på smågrisemarkedet i de kommende måneder. Derfor regner man heller ikke med, at sæsonmæssige effekter spiller en stor rolle resten af året.

I år er prisudviklingen på smågrisemarkedet derfor først og fremmest afhængig af foderomkostninger og prisudviklingen på slagtesvinemarkedet. Selvom den tyske slagtesvinenotering ikke er steget i onsdags, forventer de fleste tyske markedseksperter moderate prisstigninger på det tyske slagtesvinemarked i de kommende uger. Desuden er foderpriserne faldet lidt i Tyskland på det seneste. Derfor er der p.t. ingen grund til at være pessimistisk for den videre prisudvikling på smågrisemarkedet.

Da den tyske slagtesvinenotering ikke er steget i onsdags, hæver den tyske omsætterorganisation imidlertid heller ikke VEZG-smågrisenoteringen i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter

OBS!
Der vil ikke udkomme en markedskommentar de næste tre uger på grund af sommerferie.
Den næste markedskommentar er ”Rundt i Europa” på tirsdag, den 26. juli i uge 30.

Du finder de nyeste noteringer altid – også i ferietiden – på vores hjemmeside (https://danskesvineproducenter.dk/markeds-noteringer) og i vores app (Svinenoteringer).