Danske Svineproducenter

Danske Svineproducenter er foreningen for dem, der lever af at producere grise i Danmark. Vi repræsenterer den overvejende del af produktionen, og andelen vokser støt som følge af den uundgåelige strukturudvikling, hvor de små producenter ophører, og de store producenter bliver større. Dem som er fuldtidsbeskæftigede med svineproduktion har sammenfaldende interesser uanset, om de har mange grise, eller de har rigtigt mange grise og derfor rummer foreningen nemt dem alle. I Danmark er der ingen fuldtidsbeskæftige med svineproduktion som har få grise.

Vi arbejder for fremtidens vilkår

Alle snakker om globalisering som om, det er et nyt fænomen. For svineproducenterne har det været hverdagen i mands minde. For år tilbage var det primært eksport til alverdens lande af højt forædlede produkter. Det er stadig en vigtig del, men i mange år har der også været en stigende eksport af smågrise til særligt Tyskland og Polen.

At vi til stadighed møder konkurrencen i verden og i vore nabolande gør, at vi er afhængige af rammevilkår, som ligner vores konkurrenters, hvis vi fortsat  skal kunne yde et positivt bidrag til betaliongsbalancen. Vi arbejder for, at danmark i frentiden kan være et sted med en stor og rentabel fødevareindustri, som svineproducenterne er en del af.

Firmamedlemmer

Vi samarbejder bredt

Danske Svineproducennter arbejder tæt sammen med Landbrug & Fødevarer Gris. Vi har sæde i styregruppen for Danish ordningen og en bestyrelsespost i Svineafgiftsfonden, som beslutter rammerne og økonomien i den fælles forskning, udvikling og markedsføring, både i primærproduktionen og på slagterierne. Vi koordinerer det faglige arbejde i forhold til Føevarestyrelsens mange udvalg. Det er også naturligt for os at samarbejde med avlere, opformering, transportører samt bæredygtigt Landbrug.

Internationalt har vi et solidt netværk i Europa, specielt Polen, Holland og Tyskland, via vores samarbejde med de førende producentorganisationer i de lande. Dette netværk gør, at vi altid er velorienterede om udviklingen politisk og økonomisk i det , som vi betragter som vores hjemmemarked for handel med levende dyr.

En stærk bestyrelse

Sidst men ikke mindst, er vi en selvstændig forening, som slås for vores egne medlemmer. Vores styrke er, at vi har en bestyrelse med syv aktive svineproducenter, som helt bogstaveligt på deres egen krop hver eneste dag, mærker de udfordringer, som man slås med som svineproducent. Vi har åremålsbegrænsning på otte år, da vi mener, den vigtigste forudsætning for at kunne gøre en forskel i bestyrelsen er, at man ved, hvor man vil hen og hvorfor. Forudsætningen for at flytte noget er, at man har mod til at mene og vilje til at handle, og derfor er det også gået hen og blevet vores motto.

Datterselskaber

3S er ejet af organisationen Danske Svineproducenter samt omkring 600 aktionærer, der for omkring 20 år siden valgte at oprette et selskab, som modtræk til den etablerede grovvarebranche. Selskabet har siden dengang udviklet sig betragteligt og fremstår i dag som den foretrukne leverandør af mange.

3S arbejder med en flad organisation, hvor bestyrelse og ejere selv driver moderne landbrug. Beslutningsprocessen foregår derfor hurtig og effektiv.
3S ejer ikke fabrikker, lagre og distributionssystemer, der er med til at belaste med faste omkostninger. Vi er en hurtig og fleksibel medspiller, der lynhurtigt kan tilpasse os de ønsker og behov, den moderne landmand stiller til sin leverandør af grovvarer. Vi ønsker med vort selskab, at servicere den del af landmændene, der opfylder tidens krav til en moderne bedrift, hvor nytænkning er nøgleordet for den enkelte.