Den tyske slagtesvinenotering stiger i dag med 18 cent til 1,50 € pr. kg (11,18 kr.).

Den tyske slagtesvinenotering fortsætter med at stige. Ifølge den seneste svinetælling fra november måned er den tyske grisebestand faldet med næsten 10 procent i forhold til året før. Nedturen i den tyske griseproduktion har imidlertid ikke været et større problem, da både slagteaktiviteterne (på grund af manglende personale) og kødforbruget i forbindelse med corona-pandemien har været reduceret i det seneste år.

Denne situation er ved at ændre sig nu. Flere og flere EU-lande ophæver næsten alle corona-restriktioner. Derfor forventer markedsinteressenterne, at kødforbruget vil normalisere sig i de kommende måneder. Desuden udvider flere tyske slagterier deres slagteaktiviteter igen. Disse faktorer resulterer i en ny markedssituation, hvor tyske omsættere pludselig har sværere ved at finde slagteklare grise.

Selvom det er godt nyt, at slagtesvinepriserne nu stiger i næsten hele Europa, må man ikke glemme, at slagtesvinenoteringerne har været på et meget lavt niveau i mange måneder. Desuden er foderomkostningerne høje, og krigen i Ukraine vil ganske givet ikke føre til faldende foderomkostninger. Det betyder, at de fleste tyske griseproducenter fortsat har underskud i griseproduktionen så den tyske slagtesvinenotering skal fortsætte med at stige for at dække producenternes produktionsomkostninger.

På kødmarkedet begynder priserne nu også at stige, imidlertid endnu ikke så dynamisk som priserne på det tyske slagtesvinemarked. De næsten forårsagtige temperaturer indikerer, at der ikke er langt til grillsæsonen. Desuden forbereder specielt den tyske branche sig til asparges-sæsonen. Derudover regner man med, at alle større begivenheder, der blev aflyst under corona-pandemien, igen kan finde sted i år.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter