VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 40,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 21,20 €.

Situationen på det tyske smågrisemarked har ikke ændret sig. På grund af de høje foderomkostninger er mange tyske slagtesvineproducenter ikke særlig interesserede i at fylde deres stalde for nuværende. Mange tyske slagtesvinestalde står derfor tomme for tiden. For den tyske omsætterorganisation har det således været vanskeligt at holde VEZG-smågrisenoteringen stabil i de seneste uger. Frie smågrisepartier kan ofte kun sælges med mindre tillæg hhv. med fradrag.

Ikke desto mindre er flere tyske markedseksperter så optimistiske, at omsætterorganisationen ikke er nødt til at nedjustere VEZG-smågrisenoteringen i de kommende uger. En tysk omsætter forklarer, at omsætterorganisationen sandsynligvis vil holde VEZG-smågrisenoteringen stabil, hvis den tyske slagtesvinenotering ikke giver efter. For at opnå højere smågrisepriser er det imidlertid nødvendigt, at enten slagtesvinenoteringen stiger eller foderomkostningerne falder.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter