VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 23,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 14,90 €.

Situationen på det europæiske smågrisemarked har næppe ændret sig. Udbuddet er fortsat forholdsvis lille, men slagtesvineproducenterne er tilbageholdende på grund af de høje foderpriser. Som følge heraf er der p.t. ikke meget prispotentiale på smågrisemarkedet, og de fleste europæiske smågrisenoteringer er således uændrede. En tysk omsætter vurderer, at markedet venter på en tydelig impuls fra slagtesvinemarkedet. Når den kommer, så er også mulighed for en større prisstigning end kun 1 euro pr. uge på smågrisemarkedet.

På det tyske slagtesvinemarked kæmper slagterierne imidlertid fortsat med manglende personale i forbindelse med corona. Derfor er flere tyske slagterier nødt til at reducere slagteaktiviteterne, og antallet af corona-infektioner fortsætter med at stige i Tyskland. Mens der normalt blev slagtet mere end 1 mio. grise pr. uge i Tyskland før corona-pandemien, blev der slagtet færre end 800.000 grise i den seneste slagteuge, dvs. en nedgang i den tyske griseproduktion på mere end 20 procent.

Derfor er flere markedsinteressenter optimistiske og tror, at grisepriserne vil stige markant, hvis vi får et forholdsvis normalt forår i år. Vi ser allerede lempelser i coroan-restriktionerne i flere europæiske lande, som f.eks. Danmark, Norge, Sverige, Finland eller Frankrig. Det er dog vigtigt for markedet, at det også går i den rigtige retning i Tyskland. Tyske eksperter forventer, at smittetallene i forbindelse med corona topper i Tyskland om ca. 2 uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter