VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 13,00 € til 42,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 8,60 € til 27,40 €.

Den tyske omsætterorganisation VEZG opjusterede den tyske slagtesvinenotering med hele 18 cent (1,34 kr.) til 1,50 euro pr. kg i onsdags. Priserne er også steget på kødmarkedet, men kun med 8 cent (60 øre) i den seneste uge. Ikke desto mindre accepterer alle tyske slagterier åbenbart det nye prisniveau på slagtesvinemarkedet og aftager p.t. alle slagteklare grise, der står til rådighed. De fleste tyske markedsinteressenter forventer, at prisopsvinget fortsætter i de kommende uger.

Disse prispositive impulser fra slagtesvine- og kødmarkedet slår nu også igennem på smågrisemarkedet. Udbuddet er lille på smågrisemarkedet og kan afsættes uden problemer. Imidlertid er foderomkostningerne fortsat meget høje, det påvirker typisk prisudviklingen på smågrisemarkedet negativ. Ikke desto mindre stiger smågrisenoteringerne markant i hele Europa for tiden. Ligesom på slagtesvinemarkedet regner de fleste markedsinteressenter med yderligere prisstigninger på smågrisemarkedet i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter