VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 42,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 23,40 €.

Der er ikke meget nyt på det europæiske smågrisemarked. Udbuddet er ikke stort og passer fint til slagtesvineproducenternes efterspørgsel. Som følge heraf har næsten alle smågrisenoteringer i både Danmark, Holland og Tyskland været uændrede på det seneste.

Imidlertid bliver stemningen lidt bedre på det tyske slagtesvinemarked på grund af prispositive meldinger fra kødmarkedet både i Europa og i tredje lande. I Tyskland satser man specielt på, at efterspørgslen efter grisekød snart stiger på hjemmemarkedet, når befolkningen kommer tilbage fra ferie. Efter forlydender har alle tyske slagterier droppet deres huspriser, som de har haft i de seneste uger, og betaler nu den officielle tyske notering på 1,85 euro pr. kg.

Da det tyske smågrisemarked fortsat er i balance, hæver den tyske omsætterorganisation ikke VEZG-smågrisenoteringen i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter