VEZG-smågrisenoteringen falder i dag med 15,00 € til 45,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise falder i dag med 9,90 € til 29,50 €.

Efter den tyske slagtesvinenotering er faldet med hele 15 cent (ca. 1,12 kr.) i onsdags, giver de tyske smågrisenoteringer også efter. Sæsonmæssigt begynder udbuddet at stige på smågrisemarkedet, men det er ikke usædvanligt. Den store udfordring består p.t. i, at det simpelthen ikke kan betale sig for mange slagtesvineproducenter at indsætte nye smågrise.

Foder- og energiomkostningerne er for høje i forhold til den nuværende slagtesvinenotering. Ifølge en tysk økonomirådgiver ligger nulpunktet for de bedste tyske slagtesvineproducenter på ca. 2,00 euro (ca. 15 kr.) pr. kg, men for de fleste mellem 2,15 – 2,30 euro (ca. 16-17 kr.) pr. kg. Den tyske slagtesvinenotering udgør imidlertid kun 1,80 euro (ca. 13,40 kr.) pr. kg for tiden. Derfor er det ikke særlig overraskende, at mange slagtesvineproducenter p.t. er meget tilbageholdende med at købe nye smågrise.

Den nuværende ubalance på det europæiske grisemarked er opstået, fordi den tyske slagtesvinenotering er steget alt for hurtigt i februar og marts. De andre europæiske noteringer kunne simpelthen ikke følge med. Mens den tyske slagtesvinenotering nåede 1,95 euro (ca. 14,50 kr.) pr. kg, var f.eks. den hollandske Beurs-notering kun 1,81 euro (ca. 13,50 kr.). I de seneste uger er den hollandske Beurs-notering faldet til 1,72 euro (ca. 12,80 kr.), mens den tyske slagtesvinenotering var stabil. Tyske slagterier købte derfor hellere slagteklare grise fra Holland i stedet for fra tyske griseproducenter, specielt i de seneste par uger.

Tyske markedsinteressenter betragter derfor faldet i de tyske grisenoteringer som en midlertidig nedjustering, som desværre ikke kunne undgås. Det er nu vigtigst, at de andre europæiske grisenoteringer ikke giver efter og at det europæiske grisemarked således igen kommer i balance.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter