VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 1,00 € til 24,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 0,60 € til 15,50 €.

Efter en pause mellem jul og nytår fortsætter prisopsvinget på smågrisemarkedet. I Holland er de vigtigste smågrisenoteringer steget med 1,00 – 1,50 euro (kr. 7 – 11) i sidste uge, mens SPF-selskabet hævede den danske puljenotering med kr. 20 i torsdags. En tysk omsætter beretter, at udbuddet ikke er særlig stort på smågrisemarkedet for tiden, men tyske slagtesvineproducenter er oftest ikke villige til at betale meget mere for smågrisene på grund af de høje foderomkostninger. Ikke desto mindre forlyder det fra flere omsættere, at tillæggene, som man var nødt til at reducere i løbet af efteråret 2021, typisk allerede er blevet hævet til det oprindelige niveau igen.

I de seneste uger ytrede den nye tyske landbrugsminister, Cem Özdemir, sig om den fremtidige landbrugspolitik i Tyskland. Han sagde blandt andet, at han vil forhindre dumpingpriser for fødevarer. Ifølge Özdemir fører disse billige priser til, at mange landmænd går konkurs. Özdemir gav udtryk for, at han foretrækker at have færre dyr i Tyskland og at disse dyr skal holdes under bedre vilkår. Han sagde, at han er ved at undersøge, hvordan man kan sikre sig, at fødevarer ikke sælges under produktionsomkostningerne.

Specielt med hensyn til den nuværende økonomiske situation vækker disse udsagn forhåbninger til højere tyske grisepriser på længere sigt. Det er imidlertid ikke afklaret, hvordan den tyske landbrugsminister vil realisere sine ideer. På den anden side bekræfter ministerens udsagn, at højere grisepriser heller ikke kommer ”gratis” i Tyskland, men kun i forbindelse med store omvæltninger/investeringer i den tyske griseproduktion, f.eks. med hensyn til nye staldsystemer og mere dyrevelfærd.

På grund af den positive udvikling på det europæiske smågrisemarked hæver den tyske omsætterorganisation VEZG også organisationens egen smågrisenotering i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter