Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 1,80 € pr. kg (13,41 kr.).

Markedssituationen på det tyske slagtesvinemarked er stort set uændret. Udbuddet af slagteklare grise er ikke stort, men det er slagteriernes efterspørgsel p.t. heller ikke. I forrige uge blev der for eksempel kun slagtet ca. 685.000 grise i Tyskland.

Ikke desto mindre er der åbenbart ikke opstået større problemer i afsætningen af slagteklare grise i forbindelse med helligdagene (Kristi himmelfartsdag og anden pinsedag) i de seneste uger. Det er et godt tegn, at den gennemsnitlige slagtevægt er faldet kontinuerligt i Tyskland på trods af manglende slagtedage i de seneste uger.

På den anden side kan det konstateres, at der stadig findes en mindre udbudspukkel af slagteklare grise i nogle tyske regioner. Slagterierne klager over manglende impulser på kødmarkedet, hvor priserne stort set er uændrede.

Da der ikke er helligdage i Tyskland i de kommende uger, burde det tyske slagtesvinemarked fortsætte med at stabilisere sig. I Belgien og Spanien er grisepriserne allerede steget lidt i de seneste uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter