Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 1,20 € pr. kg (8,94 kr.).

Manglende personale på slagterierne på grund af corona-pandemien er fortsat det dominerende emne på det tyske slagtesvinemarked. Efterspørgslen efter slagteklare grise er således lav, da især de større slagterier er nødt til at fortsætte med reducerede slagteaktiviteter. På den anden side er udbuddet heller ikke stort i sammenligning med de seneste år, da mange tyske griseproducenter kastede håndklædet i ringen i de seneste måneder.

På kødmarkedet er priserne stabile og uden impulser. I den seneste slagteuge var prisen for hele slagtekroppen uændret. Efter forlydender er indkøberne fortsat tilbageholdende både på det europæiske hjemmemarked men også på eksportmarkederne. Derfor har der ikke været potentiale til prisstigninger på det seneste.

Mens tyskerne fortsat venter på stigende priser, er den spanske notering allerede steget for anden gang i træk. Ifølge spanske markedsinteressenter er slagteaktiviteterne høje specielt i den nordlige del af landet. Det bekræfter konklusionen, at det er det manglende personale på slagterierne, som er den begrænsende faktor på det tyske marked. I Holland havde man de samme problemer med personalet som i Tyskland i de seneste uger, men det hollandske fagblad Boerderij beretter nu, at flere medarbejdere kommer tilbage fra karantæne og at der således igen står mere personale til rådighed på de hollandske slagterier.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter