VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 23,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 14,90 €.

Der er intet nyt på smågrisemarkedet. Udbuddet er ikke stort og kan stort set afsættes uden større problemer, selvom der fortsat er en mindre udbudspukkel på slagtesvinemarkedet i nogle tyske regioner. De fleste europæiske smågrisenoteringer er således uændrede. En tysk omsætter fortæller, at de høje foderomkostninger begrænser prispotentialet på smågrisemarkedet for tiden. Han er imidlertid overbevist om, at smågrisepriserne vil stige betydeligt, så snart der kommer et prispositivt signal fra det tyske slagtesvinemarked.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter