Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 1,80 € pr. kg (13,41 kr.).

På trods af den drastiske nedjustering af den tyske slagtesvinenotering i den seneste uge, kunne udbudspuklen på det tyske slagtesvinemarked ikke helt afvikles. Udbuddet er således fortsat stort, mens slagterierne stadig er tilbageholdende med at udvide deres slagteaktiviteter. Som følge heraf, er den tyske slagtesvinenotering fortsat under pres.

Ifølge slagterierne mangler der prispositive impulser på kødmarkedet, da forbrugerne – i forbindelse med generelt stigende omkostninger til madvarer – prøver at spare penge. Desuden har vejret ikke været godt nok til omfattende grillaktiviteter. Tyske omsættere forventer imidlertid at udbuddet på slagtesvinemarkedet vil falde allerede i næste uge.

Nogle markedsinteressenter ytrer desuden deres forhåbning om, at efterspørgslen fra Kina vil stige i de kommende måneder. I det første kvartal 2022 havde de største kinesiske koncerner, som producerer grise, stort underskud. Afhængig af koncernen rækker underskuddet fra 30 til 160 US-dollar pr. gris. Man forventer derfor, at de fleste af disse koncerner allerede har reduceret deres produktion, og at prisen således vil komme til at stige i Kina, når udbuddet på det kinesiske kødmarked falder.

P.t. har dette imidlertid ingen betydning for det tyske slagtesvinemarked, og den tyske omsætterorganisation VEZG holder i dag den tyske slagtesvinenotering stabil på trods af prispresset.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter