VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 4,00 € til 46,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 3,10 € til 26,50 €.

Den tyske omsætterorganisation VEZG opjusterede den tyske slagtesvinenotering markant med 8 cent (ca. 60 øre) til 1,95 euro pr. kg i onsdags. Prisen for hele slagtekroppen er også steget på kødmarkedet, men kun med 2 cent (15 øre) i den seneste uge. Imidlertid regner man med en stigende efterspørgsel og dermed yderligere prisstigninger på kødmarkedet i de kommende uger, når befolkningen kommer tilbage fra ferie.

Disse prispositive impulser fra slagtesvine- og kødmarkedet slår nu også igennem på smågrisemarkedet. SPF-selskabet har allerede hævet sine puljenoteringer (30 kg) med 20 kr. i torsdags. Det viser, at det sæsonmæssige mønster sandsynligvis ikke spiller en dominerende rolle i år. Statistisk set plejer smågrisenoteringerne nemlig at falde i andet halvår.

På grund af den store reduktion af griseproduktionen på verdensplan, men især i Europa, er det ikke usandsynligt i år, at smågrisenoteringerne endda vil fortsætte med at stige i de kommende måneder. Dette er imidlertid kun muligt under den forudsætning, at prisopsvinget også fortsætter på det europæiske slagtesvinemarked.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter