Den tyske slagtesvinenotering stiger i dag med 10 cent til 1,85 € pr. kg (13,78 kr.).

Priserne fortsætter med at stige på det tyske slagtesvinemarked. Ifølge tyske omsættere falder udbuddet af slagteklare grise, og der tilbydes næsten ingen grise på spotmarkedet for tiden. Når slagtesvinenoteringen stiger så hurtigt, er det heller ikke usædvanligt, at slagtesvineproducenterne er lidt tilbageholdende med at levere slagteklare grise. Slagteriernes efterspørgsel er stor, og flere slagterier kan åbenbart ikke fylde deres slagtekapaciteter.

Den største udfordring består p.t. i at opnå tilsvarende prisstigninger på kødmarkedet. Ifølge det tyske fagblad topagrar er prisen for hele slagtekroppen steget med 31 cent (2,31 kr.) i Tyskland i den seneste slagteuge. I mellemtiden ytrer tyske eksperter deres bekymring i medierne, for at vi kan komme til at mangle kød ikke bare hen til påske men også derefter. Som årsag hertil anføres først og fremmest Ukraine-krigen og de stigende foderomkostninger. Konklusionen er typisk, at forbrugerne skal være klare over, at kød sandsynligvis vil koste 15-25 procent mere i de kommende måneder.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter