VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 1,50 € til 24,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 1,00 € til 15,90 €.

Det var et vigtigt signal, at den tyske omsætterorganisation VEZG hævede den tyske slagtesvinenotering med 5 cent til 1,25 euro pr. kg i onsdags. Imidlertid reagerede de store tyske slagterier øjeblikkeligt med huspriser: Tysklands største slagteri Tönnies betaler kun 1,20 euro pr. kg for slagteklare grise uden kontrakt. Det samme gælder for Vion, Tysklands tredjestørste slagteri. Tysklands næststørste slagteri Westfleisch betaler for ”frie” grise 1,23 euro pr. kg., mens Danish Crown, nummer fire på det tyske marked, giver 1,25 euro pr. kg, men samtidig aftager færre grise. Tyske slagtesvineproducenter, der har en leveringskontrakt med et slagteri, får den officielle notering på 1,25 euro pr. kg.

Usikkerheden er nu stor på det tyske marked. Vil vi igen se en magtkamp mellem slagterierne og omsætterne i de kommende uger, hvor omsætterorganisationen muligvis er nødt til at tage en del af den seneste prisstigning tilbage? Eller begynder priserne nu også at stige på kødmarkedet, så slagterierne kan acceptere den nuværende tyske notering på 1,25 euro pr. kg? I hvert fald er udbuddet på det tyske slagtesvinemarked p.t. ikke stort i sammenligning med de seneste år, og det bliver næppe større i de kommende måneder. Med hensyn til ophævelsen af de fleste corona-restriktioner i mange europæiske lande forventer tyske markedsinteressenter samtidig en normalisering af kødmarkedet i løbet af foråret.

Den uvisse situation på det tyske slagtesvinemarked fører også til usikkerhed på smågrisemarkedet. De fleste tyske omsættere forventer stigende smågrisenoteringer i de kommende uger, men man er uenige i, hvornår og i hvilket omfang prisopsvinget sætter ind. Udbuddet på smågrisemarkedet er p.t. forholdsvis lille, som det er typisk for sæsonen. Desuden forlyder det, at der for tiden står op imod 30 procent af slagtesvinestaldene tomme i nogle tyske regioner. Mange tyske slagtesvineproducenter holder sig imidlertid fortsat tilbage på grund af de høje foderomkostninger og den uvisse markedssituation på slagtesvinemarkedet.

Ikke desto mindre hæver den tyske omsætterorganisation VEZGs smågrisenoteringen med 1,50 euro (11 kr.) i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter