VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 3,00 € til 58,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 2,00 € til 38,10 €.

Prisopsvinget fortsætter også på smågrisemarkedet. I onsdags hævede den tyske omsætterorganisation VEZG den tyske slagtesvinenotering med yderligere 10 cent (ca. 75 øre) til 1,85 euro pr. kg (13,78 kr.). Som følge heraf stiger også smågrisenoteringerne i hele Europa. Udbuddet på smågrisemarkedet er lavt, og flere tyske markedseksperter forventer, at det vil falde yderligere i de kommende måneder. Samtidig er slagtesvineproducenternes efterspørgsel god på trods af de høje foderomkostninger.

Den p.t. store prisforskel mellem den danske og den tyske slagtesvinenotering sætter åbenbart gang i smågriseeksporten. Mens der blev eksporteret ca. 230.000 smågrise pr. uge i uge 4-6, er smågriseeksporten steget til ca. 260.000 smågrise i uge 8 og endda ca. 275.000 smågrise i uge 9. Selvom der plejer at være større udsving i eksportstatistikken på ugebasis, indikerer denne enorme stigning alligevel en meget god efterspørgsel på vores eksportmarkeder. De fleste markedsinteressenter forventer derfor fortsat stigende smågrisepriser i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter