Den tyske slagtesvinenotering falder i dag med 3 cent til 1,20 € pr. kg (8,94 kr.).

Det tyske slagtesvinemarked er under pres.

For det første er det europæiske kødmarked overforsynet, og udviklingen i efterspørgslen er usikker på grund af udbredelsen af Corona. På eksportmarkederne er specielt Kinas efterspørgsel heller ikke så stor som i de seneste år. En svag efterspørgsel på kødmarkederne er imidlertid ikke usædvanlig i januar måned.

For det andet skal der findes nye aftagere for en del af den italienske grisekødproduktion efter udbruddene af ASF i Italien. Markedsinteressenter beretter, at nogle tredjelande allerede har stoppet importen af grisekød fra Italien. Selvom Italiens eksportmængde til tredjelande ikke er særlig stor, giver det alligevel usikkerhed på markedet.

For det tredje er den tyske Corona-incidens (p.t. ca. 580/100.000) steget drastisk på det seneste, og man forventer stigninger som vi allerede har set i andre europæiske lande. Allerede nu er nogle medarbejdere på slagterierne i karantæne, hvilket resulterer i at de pågældende slagterier er nødt til at reducere deres slagteaktiviteter. Derfor er det for tiden næsten umuligt for de tyske omsættere at undgå de slagterier, som kun tilbyder huspriser for slagteklare grise uden kontrakt.

Den tyske omsætterorganisation VEZG har derfor ikke andre muligheder end at sænke den tyske slagtesvinenotering i dag. Tyske markedsinteressenter håber nu på, at den nuværende uro på markedet kun er kortvarig og at efterspørgslen stiger markant i februar, som den statistisk set plejer at gøre.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter