VEZG-smågrisenoteringen falder i dag med 5,00 € til 40,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise falder i dag med 8,30 € til 21,20 € på grund af en justering af beregningsmåden ifm. de høje foderomkostninger.

Det bliver ikke nemmere at afsætte smågrise på det tyske marked for tiden. På grund af de høje energi- og foderomkostninger køber mange tyske slagtesvineproducenter ikke nye smågrise og mange slagtesvinestalde står således tomme.

Det var vigtigt, at den tyske slagtesvinenotering ikke gav efter i onsdags, og det vækker forhåbningen om at slagtesvinenoteringen nu kan stabilisere sig. På den anden side er der p.t. ikke prisstigninger i sigte i den nærmeste fremtid. På mellemlangt sigt satser markedsinteressenterne dog på, at grillsæsonen starter for alvor i de kommende uger og at der således endelig kommer prispositive impulser fra kødmarkedet.

For tiden er smågrisemarkedet imidlertid fortsat under pres. Mens den danske puljenotering blev nedjusteret med 25 kr. i torsdags, faldt de hollandske smågrisenoteringer mellem 2,50 – 3,00 euro (ca. 19 – 22 kr.) i sidste slagteuge. I Tyskland nedjusterer den tyske omsætterorganisation VEZG-smågrisenoteringen med 5 euro (ca. 37 kr.) i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter