VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 60,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 39,40 €.

Det bliver ikke nemmere at afsætte smågrise for tiden. Ifølge en tysk omsætter bliver udbuddet efterhånden større, mens efterspørgslen aftager. Med hensyn til de høje foder- og energiomkostninger tvivler mange tyske slagtesvineproducenter simpelthen på, om det kan betale sig at indsætte nye smågrise for tiden. Derfor står der stadig mange slagtesvinestalde tomme i nogle tyske regioner.

På den anden side er andre slagtesvinestalde ikke blevet tømt endnu på grund af de manglende slagtedage i forbindelse med påske. Nogle af de større tyske slagterier benyttede lejligheden til at øge prispresset på det tyske marked, men den tyske slagtesvinenotering gav ikke efter. Derudover klager slagterierne over manglende personale, da mange medarbejdere på slagterierne stadigvæk er på påskeferie.

Alt i alt kan man konstatere, at prisopsvinget på det tyske slagtesvinemarked er gået i stå. Markedsinteressenterne satser nu på, at det fine vejr vil føre til en større efterspørgsel efter grillartikler og således til nye impulser på både slagtesvine- og smågrisemarkedet i de kommende uger.

Venlig hilsen