VEZG-smågrisenoteringen stiger i dag med 2,00 € til 60,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise stiger i dag med 1,30 € til 39,40 €.

Efterspørgslen er fortsat god på smågrisemarked, men mindre i sammenligning med sidste uge. Pga. de høje foderomkostninger tøver nogle slagtesvineproducenter med at købe nye smågrise. I slipstrømmen af den seneste prisstigning på slagtesvinemarkedet stiger den tyske VEZG-smågrisenotering alligevel i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter