VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 23,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 14,90 €.

Som det er typisk for sæsonen, er udbuddet p.t. forholdsvis lille på smågrisemarkedet. På den anden side er slagtesvineproducenternes efterspørgsel imidlertid heller ikke stor. På grund af nedjusteringen af den tyske slagtesvinenotering i sidste uge faldt den tyske VEZG-smågrisenotering endda med 1 euro i fredags. Det er helt usædvanligt, at smågrisepriserne giver efter i januar måned, men det afspejler den stor usikkerhed vi har for tiden specielt på det tyske marked.

Mens mange tyske smågrisenoteringer er faldet med 1 euro i sidste uge, har de vigtigste smågrisenoteringer været stabile både i Danmark og i Holland.

Fra Polen forlyder det, at mange små besætninger er stoppet i de seneste måneder. Begrundelsen findes i for høje foderomkostninger, manglende likviditet, stigende omkostninger til smittebeskyttelse, udbredelsen af afrikansk svinepest eller en kombination af disse faktorer. Ifølge den polske forening POLPIG er ca. 31.500 polske svineproducenter (flere end 30 procent) stoppet i det seneste år, imidlertid først og fremmest mindre besætninger.

Tysklands største problem er for tiden det manglende personale på slagterierne på grund af corona. Eksperterne forventer at smittetallene vil fortsætte med at stige kraftigt i Tyskland i de kommende uger. Allerede nu er flere tyske slagterier nødt til at reducere slagteaktiviteterne. Samtidig falder den tyske griseproduktion markant. Efter forlydender er de store tyske slagterier derfor bekymret for, at der pludselig mangler grise på det tyske marked om et par måneder, når omikron-bølgen (forhåbentligt) er overstået. Flere tyske markedseksperter mener, at det er årsagen til, at tyske slagterier i de seneste år har prøvet at binde tyske slagtesvineproducenter til slagteriet via kontrakter.

Holland har p.t. det samme problem som Tyskland med manglende slagterimedarbejdere. Bortset fra det faldt både eksporten af smågrise og slagtesvin til Tyskland markant i det seneste år. En del af forklaringen findes sikkert i den faldende hollandske griseproduktion. I 2021 tilbød den hollandske regering en præmie til griseproducenter, som var villige til at stoppe produktionen og rive deres grisestalde ned. 278 bedrifter eller 6,7 procent af den hollandske griseproduktion sagde ja tak til tilbuddet. Dette program forlænges og udvides i år. Ifølge hollandske kilder er målet at reducere den animalske produktion med hele 30 procent i Holland.

I dag er det imidlertid fortsat corona og den dermed forbundene usikkerhed der sætter dagsordenen på markedet. Den tyske omsætterorganisation rører derfor heller ikke VEZGs smågrisenotering, som således er uændret i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter