VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 60,00 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 39,40 €.

Den vanskelige situation på smågrisemarkedet fortsætter. Statistisk set plejer smågrisenoteringerne at stige i løbet af foråret. I år er det prismæssige opsving imidlertid gået i stå. Mens SPF-selskabet holder puljenoteringerne stabile, blev smågrisenoteringerne i Holland endda nedjusteret. For eksempel er den hollandske smågrisenotering fra Vion faldet med hele 11 euro (ca. 82 kr.) i de seneste fire uger.

Årsagen til denne meget usædvanlige markedssituation er de høje foder- og energiomkostninger ikke mindst i forbindelse med Ukraine-krigen. Mange tyske slagtesvineproducenter mener ikke, at det kan betale sig at købe nye smågrise for tiden. Disse slagtesvineproducenter foretrækker p.t. at lade deres slagtesvinestalde står tomme, og afventer den videre markedsudvikling.

Derfor er det nødvendigt, at den tyske slagtesvinenotering, som ledende grisenotering i Europa, snart begynder at stige igen. Det fine vejr giver anledning til lidt optimisme, men indtil videre resulterer den stigende efterspørgsel efter grillartikler ikke i markante prispositive impulser på kødmarkedet. Men det kan ændre sig hurtigt i den nærmeste fremtid.

Ligesom SPF-selskabet i Danmark holder også den tyske omsætterorganisation den tyske VEZG-smågrisenotering uændret i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter