Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 1,85 € pr. kg (13,78 kr.).

Slagtesvineudbuddet er lavt i Tyskland, og tyske omsættere har ikke problemer med at afsætte slagteklare grise for tiden. Imidlertid er ferietiden begyndt i Tyskland. For eksempel startede skoleferien i Nordrhein-Westfalen, den tyske delstat med flest indbyggere, i mandags. Derfor regner tyske markedseksperter p.t. ikke med større impulser fra kødmarkedet. Historisk set plejer den tyske slagtesvinenotering at være stabil i ferietiden, dvs. uden større prisstigninger eller prisfald.

På den anden side kan man konstatere, at slagtesvinenoteringerne er steget i næsten hele Europa på det seneste. Udbuddet af slagteklare grise falder på tværs af landegrænser. Selvom disse prisstigninger var moderate, så er det alligevel en klar opadgående pristendens. Desuden er griseprisen i Kina steget til et niveau, som vækker forhåbning om, at Kina i de kommende måneder igen efterspørger mere grisekød fra Europa.

Da det tyske slagtesvinemarked stort set er i balance for tiden, ændrer den tyske omsætterorganisation VEZG ikke den tyske slagtesvinenotering i dag. Markedsinteressenterne håber imidlertid på, at den prispositive tendens fortsætter i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter