VEZG-smågrisenoteringen er i dag uændret 42,50 €.
VEZG-smågrisenoteringen for 8-kilos grise er i dag uændret 23,40 €.

Ferietiden præger det europæiske smågrisemarked for tiden. Der er ikke meget nyt og næsten alle europæiske smågrisenoteringer er uændrede. På den ene side er udbuddet ikke særlig stort og kan afsættes uden større problemer. På den anden side venter flere slagtesvineproducenter p.t. med at aftage nye smågrise på grund af høstarbejde. Alt i alt er smågrisemarkedet således i balance.

Den videre prisudvikling er nu afhængig af, hvornår der endelig kommer prispositive impulser fra kød- og slagtesvinemarked. Statistisk set begynder smågrisenoteringerne typisk at give efter i slutningen af juni hhv. begyndelsen af juli måned. På den måde er det et godt tegn, at smågrisenoteringerne har været stabile på det seneste.

Ikke desto mindre er det nuværende prisniveau for alle europæiske smågriseproducenter langt fra at være tilfredsstillende. Flere og flere smågriseproducenter i hele Europa stopper produktionen. På grund af det faldende udbud er det derfor usandsynligt at vi vil se det sæsonmæssige mønster med markant faldende smågrisenoteringer efter sommer i år. Hvis slagtesvinenoteringerne begynder at stige igen og/eller foderomkostningerne falder tydeligt, er det endda muligt, at smågrisenoteringerne stiger i de kommende måneder.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter