Bestyrelsen i Danske Svineproducenter har besluttet at udskyde konstitueringen til sit førstkommende bestyrelsesmøde, hvor datoen endnu ikke er fastlagt.

Bestyrelsen har således valgt at afvige fra sin normal procedure, hvor bestyrelsen konstituerer sig og vælger ny formand umiddelbart efter generalforsamlingen.

Svineproducent Henrik Mortensen, der har været en del af bestyrelsen de seneste 10 år og formand for foreningen de seneste otte år, er faldet for den tidsbegrænsning, der fremgår af vedtægterne. Derfor skal foreningen nu have ny formand.

– Det er en stor og vigtig beslutning af vælge ny formand. Det er noget, der skal gøres velovervejet og uden hast, og derfor har bestyrelsen valgt at udskyde beslutningen, siger foreningens direktør Nicolaj Nørgaard, der udtaler sig på vegne af bestyrelsen.

I bestyrelsen ønsker man i større omfang end tidligere at uddelegere forskellige opgaver på flere hænder end det har været kutyme tidligere. Bestyrelsen mener det vil give et mere spændende og dynamisk bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen har foreløbig bedt direktør Nicolaj Nørgaard om at være kontaktperson og tovholder i fordelingen af opgaver til bestyrelsesmedlemmerne.

Yderligere info
Nicolaj Nørgaard 21485165