Pressemeddelelse:

– Det er helt urimeligt, at de chauffører, der transporterer vores grise, kan risikere straf og endda helt miste retten til deres erhverv, hvis der er grise, der ikke burde have været med transporten. Det har vi sagt i flere år, siger Jeppe Bloch Nielsen, næstformand i Danske Svineproducenter, der ikke forstår, hvorfor transportørerne ikke fredes for de ting, som grisene har med fra stalden.
Jeppe Bloch Nielsen forklarer, at man i Landsforeningen af Danske Svineproducenter gennem flere år har bedt myndighederne om at være fair over for chauffører og vognmænd.
– Vi har mødt lydhørhed, men der er ikke sket nok, og det er uacceptabelt, siger han og fastslår, at ministeren skal træde i karakter NU.
– Det er 11. time og det kan ikke vente længere, understreger han.
– Ministeren må udsende et hyrdebrev, så myndighederne begynder at forvalte reglerne, som de er tiltænkt. Og hvis ministeren lider af ansvarsforflygtigelse, så må enten justitsministeren eller statsministeren træde i karakter. Der skal ske noget NU!
Danske Svineproducenter opfordrer til, at alle kræfter samles omkring en løsning, så grisene ikke hober sig mere op i staldene, end de gør i forvejen.
– Vi er allerede mærket tilstrækkeligt af afrikansk svinepest i Tyskland og corona, der giver os problemer i vores produktion, med grise, der hober sig op, fordi slagterierne er bagud med slagtningerne. Vi kan ganske enkelt ikke håndtere, hvis slagterierne lukker helt, fordi grisene ikke kan transporteres som følge af chaufførernes bebudede strejke den 28. oktober, siger svineproducenternes næstformand.
Som svineproducenternes eget slagteri mener Danske Svineproducenter, at Danish Crown har en helt særlig forpligtigelse til at træde i karakter og udnytte sit gode forhold til regeringstoppen.
– Vi kan mene alt det, vi gør, men vi har ikke de samme tætte relationer til regeringstoppen, som Danish Crown har, og som de gerne udstiller ved festlige anledninger. Nu er det alvor, og Danish Crown skal trække i arbejdstøjet og bruge sin indflydelse maksimalt, pointerer Jeppe Bloch Nielsen.
Danske Svineproducenter har fuld sympati for, at chaufførerne, der føler sig overhørt, nu ser sig nødsaget til at overveje at sige kollektivt nej til al transport af dyr pr. 28. oktober. Alligevel maner han til besindighed.
– Vi forventer at se et hyrdebrev fra ministeren og opfordrer samtidigt chaufførerne  til at udskyde strejken for at give hyrdebrevet en chance for at vise sin virkning. Endelig opfordrer vi til, at myndighederne begynder at behandle ophobede sager efter de nye regler med tilbagevirkende kraft, siger Jeppe Bloch Nielsen.
– Hvis ikke der sker noget, så adresserer vi ansvaret direkte til regeringen. Vil de virkelig have denne økonomiske og moralske uansvarlighed på samvittigheden? Det hverken håber eller tror vi trods alt.

For yderligere kommentarer kontakt
Næstformand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Niensen, tlf. 2427 6889