Læserbrev af formand for Danske Svineproducenter Torben Hauskov, bragt i Nordjyske onsdag den 16. maj 2018. Læserbrevet er en replik på et læserbrev i Nordjyske den 15. maj af Mikael Fenger.

Kære Mikael Fenger. I dit læserbrev ”Hvad vil LA med landbrug?” i Nordjyske den 15. maj, skriver du, at ”… den danske stat yder økonomisk støtte til den konventionelle svineproduktion, som gennem en årrække nu åbenlyst ikke har kunnet fungere på markedsvilkår”. Det er ikke korrekt, og selvom dit læserbrev er stilet til Liberal Alliances kandidat i det nordjyske Martin K. Madsen, ser jeg mig – som formand for Danske Svineproducenter – nødsaget til at korrigere dig.

1) Dansk svineproduktion modtager IKKE statsstøtte. Der er i øvrigt ikke nogen typer landbrug der modtager statsstøtte. Det er ganske enkelt ikke tilladt i EU.

2) Dansk svineproduktion fungerer om noget under markedsvilkår. Der ydes EU-støtte til planteproduktion, men ikke til husdyrproduktion, og derfor fungerer al husdyrproduktion inkl. svineproduktion netop under markedsvilkår.

Jeg er naturligvis ærgerlig over, at der eksisterer sådanne misforståelser, og jeg vil meget gerne bidrage til din og andres forståelse af, at dansk svineproduktion ikke nasser på samfundet, men faktisk gør det stik modsatte.

Dansk Svineproduktion genererer en eksportindtægt på 30 mia. kroner årligt. Sådan et tal kan være svært at forholde sig til, så hvis man står med 30 mia. kroner i hånden, hvad kan man så egentlig få for sådan et beløb?

Ifg. Sund og Bælt ville Øresundsbroen koste 24,1 mia. kroner i 2016-kroner. Det siger lidt om, hvilken størrelsesorden, vi er oppe i. En anden mulighed er, at 30 mia. kroner kan finansiere 4-5 af de dyreste supersygehuse, der i 2015 blev prissat til 6,35 mia. kroner stykket.

Under alle omstændigheder er der altså ingen tvivl om, at værdien af 30 mia. kroner er et anseligt beløb, som svineproducenterne generer til det danske velfærdssamfund hvert eneste år, og at det slå et kæmpe hul i den danske velfærd, hvis de arbejdspladser, som 30 mia. eksportkroner giver, manglede.