Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,00 € pr. kg (14,90 kr.).

Markedsinteressenterne i Tyskland er optimistiske for det nye år. Efter forlydender er der – i modsætning til tidligere år – ikke opstået en udbudspukkel på det tyske slagtesvinemarked i forbindelse med jul og nytår. Desuden forventer man, at udbuddet af grisekød vil være lavt i år på grund af en faldende griseproduktion i hele Europa. Lagerbestanden af grisekød i tyske frysehuse er allerede i dag på lavt niveau.

På den anden side konstaterer flere EU-lande, at efterspørgslen fra Kina er faldet på det seneste. Bortset fra Frankrig, hvor supermarkedskæderne kører større reklamekampagner, findes der heller ikke prispositive impulser på hjemmemarkedet for tiden. Statistisk set er dette imidlertid ikke usædvanligt for januar måned. Typisk stiger slagtesvinenoteringerne markant i februar. Med hensyn til den nuværende markedssituation ville det dog ikke være særlig overraskende, hvis det sæsonmæssige opsving sætter tidligere ind i år.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter