Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,00 € pr. kg (14,90 kr.).

Det tyske slagtesvinemarked er p.t. i balance. Udbuddet er ikke stort, men tilstrækkeligt for at dække slagteriernes efterspørgsel. Samtidigt er slagteriernes efterspørgsel stor nok, så der ikke opstår problemer med at afsætte slagteklare grise. På ISN’s grisebørs blev der solgt fire partier til 2,08 euro (ca. 15,50 kr.) i fredags og yderligere otte partier til 2,07 euro (ca. 15,42 kr.) i gennemsnit i tirsdags.

På det tyske kødmarked er den negative prisudvikling – efter forlydender – stoppet, og priserne har været stabile på det seneste. Ikke desto mindre klager specielt de store tyske slagterier over den hårde konkurrence på det europæiske kødmarked og den høje tyske slagtesvinenotering i sammenligning med den hollandske og danske notering.

Tyske markedsinteressenter satser imidlertid på, at der snart kommer prispositive impulser fra kødmarkedet. Statistisk set er det ikke usædvanligt, at slagtesvinenoteringerne stiger i løbet af februar. I Frankrig og Spanien er noteringen allerede steget i de seneste uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter