Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,10 € pr. kg (ca. 15,65 kr.).

Det tyske slagtesvinemarked er ved at normalisere sig. På den ene side er udbuddet af slagteklare grise stort, men afviklingen af udbudspuklen, som er opstået i forbindelse med jul og nytår, skrider frem. På den anden side er slagteriernes efterspørgsel også god, og slagteklare grise kan afsættes uden større problemer.

Alt i alt er det tyske slagtesvinemarked således i balance, og den tyske slagtesvinenotering er derfor stabil i dag. Markedsinteressenterne forventer ikke, at markedssituationen ændrer sig væsentlig i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter