Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,10 € pr. kg (ca. 15,65 kr.).

Den generelle markedssituation har ikke ændret sig på det tyske slagtesvinemarked. I de seneste uger har man været i gang med at afvikle en udbudspukkel, som var opstået i forbindelse med en helligdag i begyndelsen af oktober. I denne uge mangler der imidlertid igen en slagtedag i forbindelse med en helligdag, nemlig reformationsdagen i Nordtyskland på tirsdagen henholdsvis allehelgensdagen i Sydtyskland på onsdagen.

Derfor er udbuddet fortsat stort i forhold til slagteriernes efterspørgsel for tiden, og slagteriernes interesse i at købe yderligere slagtesvineparter er lave. Der blev ikke solgt nogle slagtesvinepartier på ISN’s grisebørs i den seneste slagteuge. På den anden side er afsætningssituationen på det tyske kødmarked åbenbart blevet bedre, og slagteriernes klager over kødmarkedet er blevet mindre på det seneste.

På trods af den fortsat vanskelige situation på det tyske slagtesvinemarked er markedsinteressenterne enige i, at den tyske slagtesvinenotering ikke skal ændres i dag.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter