Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,10 € pr. kg (ca. 15,65 kr.).

Det tyske slagtesvinemarked er stabilt og i balance. Udbudspuklen, som er opstået i oktober, er nu afviklet, og efterspørgslen efter slagteklare grise stiger. På auktionen på ISN’s grisebørs steg gennemsnitsprisen med 5 cent (ca. 37 øre) i fredags, og med yderligere 3 cent (ca. 22 øre) i tirsdags til nu 2,19 euro (ca. 16,32 kr.). Selvom der ikke handles mange grise på ISN’s grisebørs, er det alligevel et positivt tegn, at priserne igen stiger efter mange uger med faldende priser.

Tyske markedsinteressenter forventer nu stort set stabile priser på det tyske slagtesvinemarked resten af året. Dog kan der være mindre udsving i positiv retning i forbindelse med julehandlen og i negativ retning i forbindelse med helligdagene i slutning af december.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter