Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,10 € pr. kg (ca. 15,65 kr.).

Der er intet nyt på det tyske slagtesvinemarked, og markedssituationen er meget rolig. På den ene side er slagteriernes efterspørgsel god, på den anden side er udbuddet af slagteklare grise stort nok til at dække denne efterspørgsel.

På det europæiske kødmarked er der nogle mindre prispositive impulser i forbindelse med julehandelen, mens eksporten til tredjelande er stabil. Markedsinteressenterne retter efterhånden fokus på de kommende helligdage og perioden med reducerede slagteaktiviteter mellem jul og nytår.

Alt i alt er det tyske slagtesvinemarked således i balance og de fleste markedsinteressenter regner p.t. ikke med op- eller nedjusteringer af den tyske slagtesvinenotering i de kommende uger.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter