Den tyske slagtesvinenotering er i dag uændret 2,20 € pr. kg (ca. 16,39 kr.).

Vejret var fint i de fleste tyske delstater i den seneste uge, og der er således god efterspørgsel på kødmarkedet, især efter grillprodukter. Slagterierne er imidlertid skeptiske, om det gode vejr og dermed den gode efterspørgsel efter grisekød fortsætter og er derfor p.t. ikke parate til at betale en højere pris for slagteklare grise.

På ISN’s grisebørs blev der solgt tre slagtesvinepartier til 2,29 euro (ca. 17,06 kr.) i gennemsnit i fredags, og kun to slagtesvinepartier til 2,28 euro (ca. 16,99 kr.) i tirsdags.

Desuden er slagteriernes efterspørgsel ikke særlig stor for tiden på grund af den manglende slagtedag i mandags (2. pinsedag). Udbuddet af slagteklare grise er derfor tilstrækkeligt for at dække den nuværende efterspørgsel, og det tyske slagtesvinemarked er i balance.

Den tyske slagtesvinenotering har nu været stabil i 12 uger. Sidste år steg den tyske slagtesvinenotering efter en lang periode med stabile priser i slutningen af maj. Det vil ikke være særlig overraskende, hvis vi får en lignende prisudvikling i år. I Holland og Belgien er slagtesvinenoteringerne allerede steget lidt på det seneste.

Venlig hilsen
Danske Svineproducenter